Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Obvestilo o pripojitvi družbe Debitel k družbi Telekom Slovenije

30. 4. 2016

V minulem letu je Telekom Slovenije postal lastnik družbe Debitel. S 1. 6. 2016 se bo družba Debitel pripojila k družbi Telekom Slovenije, s tem dnem pa bodo tudi naročniki Debitelovih storitev postali naročniki mobilnih paketov Telekoma Slovenije. Glede na navedeno bodo s tem dnem za obstoječe naročnike Debitel pričele veljati nekatere spremembe.

Govorni in podatkovni paketi S 1. 6. 2016 se bodo obstoječim naročnikom Debitel ukinili naročniški paketi oz. storitve družbe Debitel ter se samodejno spremenili v pakete oz. storitve Telekoma Slovenije, in sicer kot navedeno spodaj:

Naročnikom paketov Jazz, D100, NašD, NašD POSLOVNI, Pomp, Pop Premium in SuperD se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije Enostavni A;
Naročnikom paketov D200, EnotniD 2000 in NonstopD SMS se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije Enostavni B;
Naročnikom paketov D2000, D400, D700, NonstopD 4GB, NonstopD 8GB, NonstopD MIN se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije Brezskrbni B;
Naročnikom paketov AvtomatD, Protekt in Data se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije Data;
Naročnikom paketov MiniD, NajinD, SeniorD in MojD se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije MojD; pri tem se naročniku paketa NajinD za drugo mobilno številko vključi paket Telekoma Slovenije Druga številka - NajinD;
Naročnikom paketa Duet Pop se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije Duet Pop;
Naročnikom paketa EnotniD200 se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije EnotniD200;
Naročnikom paketa MOK se paket spremeni v paket Telekoma Slovenije Enotni paket;
Naročnikom podatkovnih paketov družbe Debitel se le-ti spremenijo v naslednje podatkovne pakete Telekoma Slovenije: DataDostop S se spremeni v Mobilni Internet XS, DataDostop M v Mobilni Internet S, DataDostop L v Mobilni Internet M, DataDostop XL v Mobilni Internet L in DataDostop XXL v Mobilni Internet XL za zasebne uporabnike, medtem ko se podatkovni paket DataDostop S spremeni v Mobilni Internet Piko, DataDostop M v Mobilni Internet Mini, DataDostop L v Mobilni Internet Start – poslovni, DataDostop XL v Mobilni Internet Neomejeno in DataDostop XXL v Mobilni Internet LTE/4G poslovni za poslovne uporabnike.

Paket Telekoma Slovenije stopi v veljavo 1. 6. 2016 in ga lahko naročnik obdrži ali pa ga po tem datumu do vključno 31. 7. 2016 brezplačno zamenja za katerikoli drugi veljaven paket mobilnih storitev Telekoma Slovenije, v skladu s prodajnimi ponudbami paketov, ki so na voljo na prodajnih in spletnih mestih Telekoma Slovenije.

Obstoječa naročniška pogodba bo ostala v veljavi, saj bo Telekom Slovenije kot univerzalni pravni naslednik vstopil v vsa pravna razmerja prevzete družbe Debitel. Sestavni del naročniškega razmerja pa postanejo: Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d., Posebni pogoji uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev, Pogoji uporabe storitve Moneta, Cenik za splošne storitve, Cenik paketov, Prodajne ponudbe paketov ter Prodajna ponudba Poveži in Prihrani, kar vse je na voljo na spletni povezavi http://www.telekom.si/debitel/info. Navedeni dokumenti bodo 1. 6. 2016 nadomestili vse obstoječe sestavne dele naročniške pogodbe (Splošne pogoje poslovanja, Posebne pogoje za izvajanje posameznih Debitelovih storitev, Cenik storitev itd.).

Če se naročniki s spremenjenimi pogoji ne strinjajo, lahko do 31. 5. 2016 odstopijo od naročniške pogodbe, in sicer brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni, vendar navedeno ne vpliva na zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter na pogodbeno dogovorjene obveznosti, ki so jih naročniki kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni izpolniti (npr. naročniki so kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave). Ob tem imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire, in sicer se lahko odločijo:

da prejeto terminalsko opremo obdržijo in družbi Debitel povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa
da prejeto terminalsko opremo vrnejo družbi Debitel v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, družba Debitel pa jim vrne kupnino.

Dodatne storitve

Obstoječim naročnikom govornih in podatkovnih paketov družbe Debitel, ki imajo k naročniškemu paketu vključene dodatne storitve, se bodo le-te 1. 6. 2016 prenesle k Telekomu Slovenije. Vsebinsko in cenovno ostanejo nespremenjene, spremenjeno pa bo njihovo poimenovanje.

Spremembe poimenovanja storitev so na voljo na http://www.telekom.si/debitel/info

Storitev Ločeni račun

1. 6. 2016 bo na Telekom Slovenije prenesena tudi Pogodba o vzpostavitvi Ločenega računa, ki so jo naročniki sklenili z družbo Debitel. Obstoječa Pogodba o vzpostavitvi Ločenega računa bo ostala v veljavi; sestavni del naročniškega razmerja pa z navedenim datumom postanejo Pogoji storitve Ločeni račun za plačevanje storitev mobilnega omrežja Telekoma Slovenije za uporabnike službenih telefonov, ki nadomestijo Posebne pogoje storitve Ločeni račun družbe Debitel in so na voljo na http://www.telekom.si/debitel/info.

Naročnikom Ločenega računa družbe Debitel se le-ta spremeni v naslednje modele Ločenega računa Telekoma Slovenije: Model I se spremeni v Ločeni račun z več zasebne porabe, Modeli II, III in IV pa v Splošen ločeni račun.

O višini limita posameznega ločenega računa so bili naročniki Debitela seznanjeni z direktno pošto.

Naročniki storitve Ločeni račun, ki se s spremembo ne strinjajo, imajo pravico, da do 31. 5. 2016 od storitve odstopijo, in sicer brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Storitev Moneta

Uporabniki storitve Moneta, ki bodo za brezgotovinsko plačevanje z mobitelom uporabljali storitev Moneta, se jim bo za to storitev ob prehodu med naročnike Telekoma Slovenije po 1. 7. 2016 ob prvi uspešni transakciji plačila prek sistema Moneta pričela zaračunavati članarina v višini 0,99 evra mesečno. Članarina se ne bo obračunala, dokler storitve ne bodo uporabili, čeprav jo bodo imeli omogočeno. Za Moneto bodo lahko izbrali tudi mesečno članarino Plus v višini 1,19 evra, pri kateri bo zanje strošek posamezne transakcije brezplačen. Začetna mesečna omejitev porabe z Moneto je 80 evrov. Vse cene so v evrih in vsebujejo DDV, razen mesečnih članarin za storitev Moneta, za katere se DDV ne obračunava.

Pogoji uporabe storitve Moneta so na voljo na spletni povezavi http://www.telekom.si/debitel/info.

Uporabniki, ki se z uvedbo članarine ne strinjajo, lahko od storitve Moneta do 30. 6. 2016 odstopijo s pisno vlogo.

Storitev Debinet

Uporabnike portala Debinet obveščamo, da ga bo nadomestil portal Moj Telekom (https://moj.telekom.si). Prek njega bodo lahko na enem mestu enostavno in varno upravljali z naročniškimi razmerji in vsemi ostalimi storitvami, ki jih bodo uporabljali pri Telekomu Slovenije. Dodatne informacije o portalu so na voljo na http://www.telekom.si/moj-telekom/zakaj-moj-telekom.

Uporabnikom portala Debinet svetujemo, da si pred 31. 5. 2016 na omenjenem portalu arhivirajo podatke o preteklih računih, izpisih klicanih številk in imenik ter arhiv storitve pošiljanja sporočil SMS, saj po navedenem datumu dostop do portala ne bo več mogoč. V posebnem zavihku portala Moj Telekom jim bo na voljo dostop do izstavljenih računov in izpisa klicanih številk za zadnjih šest mesecev.

Storitev Dblagajna

Storitev Dblagajna bo 1. 6. 2016 prenehala delovati ter jo bo zamenjala nadomestna storitev Mobilna blagajna - Pantheon RA Telekoma Slovenije, ki ima podobne funkcionalnosti kot Dblagajna in bo delovala na obstoječih napravah naročnika. Storitev Mobilna blagajna je na voljo že od 22. 4. 2016 prek aplikacije Mobilna blagajna, ki jo uporabniki najdejo v trgovini Google Play. Do 31. 5. 2016 bodo naročniki storitev lahko uporabljali brezplačno, 1. 6. 2016 pa se bo le-ta pričela obračunavati.

Uporabnikom storitve Dblagajna svetujemo, da si preberejo najpogostejša vprašanja in odgovore glede Dblagajne in Mobilne blagajne, ki so jih prejeli v direktni pošti družbe Debitel, ter sledijo navodilom, ki so v njih navedena.

Dodatne informacije

O podrobnostih sprememb pogojev iz naročniške pogodbe so bili naročniki Debitela obveščeni s pismom, poslanim na njihov naslov aprila 2016. Če ga niso prejeli, naj to sporočijo prek spodaj navedenih številk in e-pošte za pomoč in informacije naročnikom družbe Debitel.

Dodatne informacije so naročnikom Debitela na voljo v Debitelovem klicnem centru prek številk 041 400 100 (klici za Debitelove uporabnike so brezplačni) in 01 30 60 100, e-naslova center@debitel.si ter na prodajnih mestih Debitela.

Od 1. junija 2016 dalje jim bodo za pomoč in informacije na voljo svetovalci v Centru za pomoč uporabnikom Telekoma Slovenije. Zasebnim uporabnikom so na voljo na brezplačnih telefonskih številkah 041 700 700 in 080 8000 ter e-naslovu info@telekom.si, poslovnim uporabnikom pa na brezplačni telefonski številki 080 70 70 ali e-naslovu poslovni@telekom.si. Uporabniki lahko obiščejo tudi prodajna mesta Telekoma Slovenije, seznam prodajnih mest najdejo na spletni povezavi www.telekom.si/vsa-prodajna-mesta.