Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Obvestilo o ceni prehoda med širokopasovnimi paketi storitev

20. 1. 2015

Naročnikom se od 1. 3. 2015 zaračuna 20 EUR (z DDV) oziroma 16,39 EUR (brez DDV) za vse prehode na katerikoli cenejši širokopasovni paket storitev ne glede na pogodbeno vezavo. V primeru prehoda na širokopasovni paket z višjo osnovno ceno (brez dodatkov) se prehod ne zaračuna. Naročniki, ki se z navedenimi spremembami ne strinjate, imate do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Navedeno pa ne vpliva in ne posega v zapadle/neplačane in pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika.