Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Novosti v TV-programski shemi

1. 7. 2021

Naročnike televizije Telekoma Slovenije obveščamo, da bomo v četrtek, 1. julija 2021, zaradi preteka programskih pravic umaknili videoteko Planet TV in videoteko arhivskih posnetkov Prve lige Telekom Slovenije.

Z objavo 21. maja 2021 smo napovedali umik štirih lokalnih TV-programov, pri tem pa zaradi uspešne ureditve pogodbenih razmerij dva lokalna TV-programa (Vitel in TV Beltinci) ostajata v programski shemi. Bomo pa z 31. julijem iz programske sheme umaknili dva lokalna TV-programa S-TV Skledar in TV Veseljak, saj dobavitelja ne želita pristati na podpis pogodbe o umestitvi v programsko shemo. Skladno s 113. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US), moramo za umestitev v programsko shemo pogodbo skleniti z vsemi lokalnimi dobavitelji TV-vsebin skleniti pogodbo.

Prav tako bomo z 31. julijem 2021 umaknili TV-program Outdoor, saj ga ponudnik umika s celotnega regionalnega trga, vključno s Slovenijo.

Naročniki, ki se jim bo programska shema spremenila in ki se s spremembo ne strinjajo, imajo v roku 30 dni pred uveljavitvijo spremembe oz. do 31. 7. 2021 pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.