Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Naročnikom starejših fiksnih paketov bomo s 1. septembrom 2021 brezplačno vključili sodobnejši paket

26. 7. 2021

Naročnikom starejših fiksnih paketov bomo s 1. septembrom 2021 brezplačno vključili sodobnejši paket. Na ta način želimo naročnikom omogočili še boljšo izkušnjo uporabe naših storitev. Pri tem naročnikom ni treba storiti ničesar, vse bomo uredili mi. Podatek o tem, kateri fiksni paket uporabljate, je na voljo tudi na mesečnem računu za opravljene storitve.

Spremembe, ki pri tem stopijo v veljavo, so naslednje:

Za naročnike paketov TopDuo Brezžični (z oznako v imenu »do 30. 11. 2016«) in Solo Brezžični smo pripravili brezplačno spremembo v sodobnejši paket Brezžični net.

Ob tem naročniki paketa TopDuo Brezžični (z oznako v imenu »do 30. 11. 2016«) dodatno prejmejo 1 evro popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Ob tem naročniki paketa Solo Brezžični dodatno prejmejo 2 evra popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.

Za naročnike paketov OŠO GVO TRIO Osnovni, OŠO GVO TRIO Neomejeni, OŠO GVO TopTrio Mini HBO, OŠO Kostak TopTrio Osnovni, TopTrio Mini HBO (OŠO Infratel), Fiksni internet (OŠO) in IP-televizija, TopTrio A+ (OŠO), TopTrio Kino (OŠO), TopTrio Cinestar (OŠO) in TopTrio Začetek (OŠO) smo pripravili brezplačno spremembo v sodobnejši paket NEO A (OŠO). Ob tem naročniki paketa TopTrio Cinestar (OŠO) dodatno prejmejo 2 evra popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev. Ob tem naročniki paketa TopTrio Začetek (OŠO) dodatno prejmejo 5 evrov popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.

Za naročnike paketov TopTrio (OŠO Infratel), TopTrio HBO (OŠO) in TopDuo TV (OŠO) (z oznako v imenu »do 30. 11. 2016) smo pripravili brezplačno spremembo v sodobnejši paket NEO B (OŠO).
Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.

Za naročnike paketov Trio Brezžični in TopTrio Brezžični smo pripravili brezplačno spremembo v sodobnejši paket NEO Brezžični. Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.

Za naročnike paketov OŠO GVO TopTrio Mega HD in TopTrio Mega HD (OŠO Infratel) smo pripravili brezplačno spremembo v sodobnejši paket NEO C (OŠO).
Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.

Za naročnike paketov Trio Enostavni in TopTrio Enostavni smo pripravili brezplačno spremembo v sodobnejši paket NEO Enostavni.

Ob tem naročniki obeh paketov.

Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.

Za naročnike paketa Napredni poslovni paket (FTTH) + Programska shema Standard smo pripravili brezplačno spremembo v sodobnejši paket NEO Poslovni.

Ob tem naročniki paketa dodatno prejmejo 5 evrov popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.

Za naročnike paketa Poslovni paket telefonija in internet OŠO + Programska shema Standard smo pripravili brezplačno spremembo v sodobnejši paket NEO Poslovni (OŠO).

Ob tem naročniki paketa dodatno prejmejo 2 evra popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.

Za naročnike paketov IP-televizija brez interneta, IP-televizija in IP-telefonija, DUO FON TV Osnovni, IP-televizija, IP-televizija (shema Standard) in TV (shema Standard) in IP-telefonija (neomejena) smo pripravili brezplačno spremembo v sodobnejši paket NEO TV.

Ob tem naročniki paketa IP-televizija in IP-telefonija dodatno prejmejo 2 evra popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Ob tem naročniki paketa IP-televizija brez interneta dodatno prejmejo 5 evrov popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Ob tem naročniki paketov DUO FON TV Osnovni in IP-televizija dodatno prejmejo 10 evrov popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.

Za naročnike paketov IP-televizija (OŠO) Standard in IP-telefonija, TopSolo TV (OŠO) (z oznako v imenu »do 9. 3. 2017«) in Solo TV (OŠO) smo pripravili brezplačno spremembo v sodobnejši paket NEO TV (OŠO).

Ob tem naročniki paketov TopSolo TV (OŠO)(z oznako v imenu »do 9. 3. 2017«) in Solo TV (OŠO) dodatno prejmejo 5 evrov popusta na mesečno naročnino 24 mesecev.

Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.

Za naročnike paketov ADSL 1.024/256 kbit/s za fizične osebe + Vzdrževalnina, Fiksni internet (osnovni), Fiksni internet, Internet in IP-telefonija, Internet in IP-telefonija (neomejeno), Solo in TopSolo (z oznako v imenu »do 20. 3. 2016«) smo pripravili brezplačno spremembo v sodobnejši paket Net.

Ob tem naročniki paketa Solo dodatno prejmejo 2 evra popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Ob tem naročniki paketov Fiksni internet in Internet in IP-telefonija dodatno prejmejo 4 evre popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Ob tem naročniki paketa Internet in IP-telefonija(neomejeno) dodatno prejmejo 5 evrov popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Ob tem naročniki paketa Fiksni internet (osnovni) dodatno prejmejo 10 evrov popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.

Za naročnike paketov Internet (OŠO Tritel), Internet in IP-telefonija (OŠO Tritel), Fiksni internet (OŠO Optic-tel), Fiksni internet (OŠO GVO), Internet in IP-telefonija (OŠO GVO), Internet in IP-telefonija (OŠO Infratel), Fiksni internet (OŠO), Internet in IP-telefonija (OŠO), Internet in IP-telefonija (neomejeno) (OŠO), TopSolo (OŠO) (z oznako v imenu »do 20. 3. 2016«) in Solo (OŠO) smo pripravili brezplačno spremembo v sodobnejši paket Net (OŠO).

Ob tem naročniki paketov Internet (OŠO Tritel), Internet in IP-telefonija (OŠO Tritel), Fiksni internet (OŠO Optic-tel), Fiksni internet (OŠO GVO), Internet in IP-telefonija (OŠO GVO), Internet in IP-telefonija (OŠO Infratel), Fiksni internet (OŠO), Internet in IP-telefonija (OŠO) ter Internet in IP-telefonija (neomejeno) (OŠO) dodatno prejmejo 1 evro popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Ob tem naročniki paketov TopSolo (OŠO) (z oznako v imenu »do 20. 3. 2016«) in Solo (OŠO) dodatno prejmejo 2 evra popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.

Za naročnike paketov Poslovna telefonija in internet TK do 07-2011 in Napredni poslovni paket (xDSL) smo pripravili brezplačno spremembo v sodobnejši paket Poslovni duo.

Ob tem naročniki paketa Poslovna telefonija in internet TK do 07-2011 dodatno prejmejo 1 evro popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Ob tem naročniki paketa Napredni poslovni paket (xDSL) dodatno prejmejo 5 evrov popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.

Za naročnike paketa Poslovni paket telefonija in internet OŠO smo pripravili brezplačno spremembo v sodobnejši paket Poslovni duo (OŠO).

Ob tem naročniki paketa dodatno prejmejo 2 evra popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.

Za naročnike paketov Poslovni paket internet TK shema in paketa Mladi podjetnik smo pripravili brezplačno spremembo v sodobnejši paket Poslovni net.

Ob tem naročniki paketa Mladi podjetnik dodatno prejmejo 5 evrov popusta na mesečno naročnino za 24 mesecev.

Vsebina novega paketa je predstavljena v spodnji tabeli.

Naročnikom paketov, ki so plačevali Dodatek za digitalni dostop v višini 3,05 evra z DDV oz. 7,11 evra z DDV, od 1. septembra 2021 dodatka ne bomo več zaračunavali.

Naročniki starejših paketov OŠO GVO TopTrio Mini HBO, TopTrio Mini HBO (OŠO Infratel) in TopTrio Kino (OŠO) ob prehodu na nov paket za 24 mesecev prejmejo brezplačno programsko opcijo HBO. Po 24 mesecih se začne programska opcija zaračunavati skladno s cenikom, ki je objavljen na www.telekom.si.

Naročniki starejših paketov TopTrio Cinestar (OŠO), OŠO Kostak TopTrio Osnovni in TopTrio Kino (OŠO) ob prehodu na nov paket za 24 mesecev prejmejo brezplačno programsko shemo Mini. Po tem obdobju se programska shema začne zaračunavati skladno s cenikom, ki je objavljen na www.telekom.si.

Naročniki starejših paketov TopTrio A+ (OŠO) ob prehodu na nov paket za 24 mesecev prejmejo brezplačno programsko opcijo Eksplozivni. Po tem obdobju se programska opcija prične zaračunavati skladno s cenikom, ki je objavljen na www.telekom.si.

Brezplačen prehod na sodobnejše pakete s 1. septembrom 2021

Tabela prehod BB s 01-092021

Vsebina fiksnih paketov, na katere naročniki starejših paketov prehajajo s 1. septembrom 2021

Tabela2 prehod BB s 01-092021
Tabela3 prehod BB s 01-092021

Ob vklopu sodobnejšega paketa se lahko zgodi, da bo naročnikom, če nimajo ustrezne terminalne opreme, fiksni internet deloval počasneje, kot je to tehnično možno. V tem primeru naročnike vabimo, da terminalno opremo brezplačno zamenjajo v najbližjem Telekomovem centru, oddajo vlogo za menjavo opreme na naših drugih prodajnih mestih ali nas pokličejo na brezplačno številko 080 8000 (za zasebne uporabnike) oz. 080 70 70 (za poslovne uporabnike).

Če imajo naročniki vključene nadgradnje programske sheme (na primer programsko shemo Mega HD), programske opcije ali druge dodatne storitve, jih bodo imeli vključene še naprej in jih plačevali skladno s cenikom, ki je objavljen na www.telekom.si.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo, lahko do vključno 31. oktobra 2021 svoj fiksni paket brezplačno spremenijo v katerikoli fiksni paket iz naše redne ponudbe. Spremembo lahko naročniki uredijo na vseh prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

  1. da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  2. da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so na voljo na spletnem mestu Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ter na brezplačnih številkah 080 8000 (za zasebne uporabnike) in 080 70 70 (za poslovne uporabnike).