Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Naročnikom bomo starejše fiksne naročniške pakete z oktobrom 2022 brezplačno nadomestili s sodobnejšimi

22. 8. 2022

Naročnikom starejših fiksnih paketov bomo z oktobrom 2022 paket brezplačno nadomestili s sodobnejšim. Na ta način vam želimo omogočiti še boljšo izkušnjo uporabe naših storitev. Pri tem naročnikom ni treba storiti ničesar, vse bomo uredili mi.

Naročniki lahko informacijo o tem, kateri fiksni paket uporabljate, najdete na mesečnem računu za komunikacijske storitve. Informacija o tem, katere starejše fiksne pakete bomo brezplačno nadomestili s sodobnejšimi, pa je na voljo v tabeli – tukaj.

Vsebina novih paketov je predstavljena tukaj.

Ob posodobitvi paketov bodo pričele veljati tudi naslednje spremembe:

  • Naročnikom starejših paketov Trio C in Trio C (OŠO) od oktobra dalje ne bo več treba na dva meseca nadgrajevati sheme v Mega HD, temveč bo nadgradnja urejena samodejno.
  • Naročniki starejših paketov TopTrio Mini HBO, TopTrio Mini HBO s programsko shemo Standard ter TopTrio Kino, TopTrio Mini HBO (OŠO) in TopTrio Mini HBO (OŠO) s programsko shemo Standard ob prehodu na nov paket za 12 mesecev prejmete programsko opcijo HBO brezplačno. Po tem obdobju se programska opcija začne zaračunavati skladno s cenikom, ki je objavljen na www.telekom.si.
  • Naročniki starejših paketov TopTrio Cinestar ob prehodu na nov paket za 12 mesecev prejmete programsko opcijo CineStar TV Premiere brezplačno. Po tem obdobju se programska opcija začne zaračunavati skladno s cenikom, ki je objavljen na www.telekom.si.

Naročniki, ki imate v obstoječem naročniškem paketu vključene nadgradnje TV-programske sheme (na primer programsko shemo Mega HD), programske opcije ali druge dodatne storitve, boste imeli te vključene tudi v prihodnje. Cenik je objavljen na www.telekom.si.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo, lahko do konca leta 2022 svoj fiksni paket brezplačno spremenite v katerikoli fiksni paket iz naše redne ponudbe. Spremembo lahko uredite na vseh prodajnih mestih Telekoma Slovenije.

Če se z navedenimi spremembami ne strinjate, imate do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Hkrati imate naročniki, ki ste v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo oz. drugo blago po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo oz. drugo blago obdržite in Telekomu Slovenije povrnete znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali
  • da prejeto terminalsko opremo oz. drugo blago vrnete Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem vam je bila izročena, ter plačate uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa vam vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročnik je kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžan plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme oz. drugega blaga po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Dodatne informacije so vam na voljo na www.telekom.si, prodajnih mestih Telekoma Slovenije in brezplačni številki 080 8000.