Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Nadgradnja paketov in sprememba cen nekaterih fiksnih paketov

30. 5. 2017

V Telekomu Slovenije bomo s 1. 6. 2017 v paketih Modri in Modri Net povišali količine vključenih mobilnih podatkov na 20 GB, v paketih Modri Plus, Premium poslovni paket in Modri poslovni paket pa na 60 GB. S 1. 7. 2017 bomo paketa Premium poslovni paket in Modri poslovni paket še dodatno nadgradili tako, da bo v oba paketa vključenih tudi 200 minut klicev iz Slovenije v območje EU- tarife, kar bo veljalo za klice tako z mobilnih kot fiksnih številk. S 1. 6. 2017 bomo pakete TopTrio A, TopSolo TV in vse poslovne pakete, ki imajo vključeno dodatno programsko shemo, nadgradili s storitvijo Ogled nazaj za 7 dni.

S 1. 7. 2017 se bodo spremenile cene mesečnih naročnin nekaterih fiksnih paketov. Mesečna naročnina vseh paketov s televizijo za zasebne uporabnike in naročnina na kabelsko TV kot dodatka za naročnike paketov s samostojnim internetom, paketov s samostojno televizijo in poslovnih paketov se bo zvišala za 2 EUR, mesečna naročnina vseh paketov Modri za 4 EUR, mesečna naročnina na paket Premium poslovni pa za 2 EUR. Mesečna naročnina vseh ostalih paketov z internetom (brez televizije) za zasebne uporabnike bo višja za 1 EUR. Za 4 EUR se bo zvišala cena doplačil programskih shem na poslovnih paketih.

Mesečni naročnini paketov TopTrio B in TopTrio C ostajata nespremenjeni.

Naročniki, ki se z navedenimi spremembami ne strinjajo, imajo do uveljavitve spremembe pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačnih številkah 080 8000 in 041 700 700.