Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Izklop TV-programa Channel One Russia

22. 2. 2023

Obveščamo vas, da zaradi navodil Evropske unije (Uredba Sveta (EU) 2022/2474 z dne 16. 12. 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini) iz naših shem umikamo TV-program Channel One Russia. Uredba operaterjem v EU nalaga prepoved prenosa oziroma distribucije programa in določa, da se začasno prekinejo vse licence ali dovoljenja za predvajanje.