Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Cena

Iz programske sheme umikamo lokalni TV-program GO TV

24. 11. 2020

Obveščamo vas, da bomo s 24. 11. 2020 iz programske sheme televizije Telekoma Slovenije zaradi ukinitve povezave za prenos programa s strani ponudnika vsebin umaknili lokalni TV-program GO TV.

Naročniki, ki se jim programska shema spremeni in ki se s spremembo ne strinjajo, imajo v roku 30 dni pred uveljavitvijo spremembe oz. do 24. 12. 2020 pravico odstopiti od naročniške pogodbe brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni. Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali

da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Na primer: naročniki so kljub odstopu od naročniške pogodbe dolžni plačati račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave naročniškega razmerja.

Informacije o spremembi so na voljo na spletnih straneh Telekoma Slovenije, na prodajnih mestih Telekoma Slovenije in na brezplačni številki 080 8000.