Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Enotni limit porabe pri storitvah z dodano vrednostjo

6. 4. 2022

Skladno z zakonodajo je za uporabnike Telekoma Slovenije v uporabi storitev Limit storitve z dodano vrednostjo.

Limit velja za naslednje storitve:

  • SMS-donacije,
  • SMS-prispevki,
  • klic na premijske številke 090,
  • donacije 090,
  • plačljive storitve sistema M:Vrata.

Najvišji limit posamezne transakcije je 50 evrov z DDV, skupna vrednost vseh transakcij je 250 evrov z DDV na mesec. Višine limita ni možno spremeniti. Storitev Limit storitve z dodano vrednostjo je vključena vsem uporabnikom Telekoma Slovenije.

Primer uporabe:
Če uporabnik pokliče na premijsko številko 090 in vrednost tega klica doseže 50 evrov z DDV, se zveza samodejno prekine. Uporabnik lahko pokliče ponovno in še naprej uporablja tudi vse druge storitve z dodano vrednostjo. Posamezni zneski transakcij se mesečno seštevajo do skupne vrednosti 250 evrov z DDV.* Ko uporabnik doseže limit za storitve z dodano vrednostjo v višini 250 evrov z DDV, se možnost uporabe tovrstnih storitev v posameznem mesecu ustavi. Uporabnik lahko ponovno prične z uporabo storitev prvi dan v naslednjem mesecu.

* Zaradi zamika pri obračunu storitev lahko pride do situacije, da se ob dosegu limita 250 evrov z DDV na mesec storitev z dodano vrednostjo ne prekine takoj, temveč pride do prekinitve šele takrat, ko se v sistemu zabeleži, da je limit presežen. Posledično se uporabniku za opravljeno storitev z dodano vrednostjo zaračuna tudi znesek, ki je višji od limita skupne vrednosti vseh transakcij (250 evrov z DDV na mesec). Ne glede na tako določen limit je uporabnik dolžan poravnati vse nastale stroške uporabe storitev. Telekom Slovenije iz navedenih razlogov za preseganje limita ne odgovarja.

Preverjanje porabe storitev z dodano vrednostjo:
Uporabnik za preverjanje stanja pošlje SMS s ključno besedo: PORABA SDV na 1917. Poslana SMS-sporočila za preverjanje porabe se obračunavajo po ceniku SMS-sporočil.

Uvajanje omejitev uporabe storitev z dodano vrednostjo je urejeno skladno z Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (v nadaljevanju ZPlaSSIED). Za telekomunikacijske operaterje se ZPlaSSIED uporablja pod določenimi pogoji za tiste plačilne storitve, ki jih zagotavljamo prek telekomunikacijskih naprav ali naprav informacijske tehnologije kot obstransko storitev.