Vsebina košarice

Vaša košarica je prazna.

Dostop do odprtega interneta na fiksni lokaciji

15. 6. 2017

V Telekomu Slovenije smo skladno z zahtevami 4. člena Uredbe (EU) 2015/2120 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov v zvezi z dostopom do odprtega interneta (v nadaljevanju: Uredba), 1. januarja 2017 dopolnili Splošne pogoje uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d.d. (stran 11).

Ob tem smo objavili tudi informacije o dostopu do odprtega internata za fiksno omrežje, ki so sestavni del vašega naročniškega razmerja.

Telekom Slovenije zagotavlja dostop do odprtega interneta prek fiksnega omrežja s hitrostmi, ki so po Uredbi opredeljene kot:

  • Oglaševana hitrost: je hitrost, ki jo Telekom Slovenije navaja v tržni komunikaciji oz. oglaševanju in ki je določena glede na izbrani prodajni paket. Oglaševana hitrost je v oglasih oz. v naročniški pogodbi navedena z oznako »do«.
  • Maksimalna hitrost: je največja možna hitrost, ki jo tehnologija zmore na dani povezavi.
  • Običajno razpoložljiva hitrost: je hitrost, ki je naročniku na razpolago večino časa glede na tehnične zmožnosti povezave, zakupljene hitrosti in hkrati aktivne TV-sprejemnike.
  • Minimalna hitrost: je najmanjša hitrost, ki jo Telekom Slovenije zagotavlja na dani povezavi.

V zvezi z uveljavitvijo Uredbe, so naročnikom dostopa do interneta na fiksni lokaciji s 15.6.2017 prek Mojega Telekoma (https://moj.telekom.si) na voljo podatki o hitrostih dostopa do interneta za izbrani naročniški paket na konkretni liniji posameznega dostopa. Za ureditev dostopa do Mojega Telekoma so na voljo dodatne informacije na http://www.telekom.si/pomoc-in-podpora/teme-pomoci/moj-telekom/registracija. Za morebitno pomoč za dostop do Mojega Telekoma, nas o tem obvestite na spodaj navedene kontaktne številke.

Če sporočeni podatki odstopajo od vaše obstoječe naročniške pogodbe in se s seznanitvijo o hitrosti dostopa do interneta na vaši fiksni lokaciji ne strinjate, lahko v 30 dneh od objave podatkov v Mojem Telekomu brezplačno izberete drug primerljiv naročniški paket z dostopom do interneta na fiksnem omrežju, če ga je možno zagotoviti. V kolikor ne izberete drugega paketa ali tak paket ni na voljo, pa lahko v navedenem roku odstopite od naročniške pogodbe, brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni.

Pravica do odstopa od naročniške pogodbe ne vpliva in ne posega v zapadle in neplačane ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnika. Tako so naročniki kljub odstopu dolžni plačati zapadle neporavnane račune za opravljene storitve in poravnati obveznosti iz naslova nakupa terminalske opreme po akcijski ceni zaradi prekinitve naročniškega razmerja pred iztekom obdobja vezave.

Hkrati imajo naročniki, ki so v okviru naročniškega razmerja prejeli terminalsko opremo po akcijski ceni, ob odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave možnost izbire:

  • da prejeto terminalsko opremo obdržijo in Telekomu Slovenije povrnejo znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme, ali pa
  • da prejeto terminalsko opremo vrnejo Telekomu Slovenije v stanju, v kakršnem jim je bila izročena, ter plačajo uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Telekom Slovenije pa jim vrne kupnino.

Dodatne informacije so na voljo na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ter na brezplačnih telefonskih številkah 080 8000 in 041 700 700 (brezplačna za uporabnike mobilnega omrežja Telekoma Slovenije).