0

Sočasna obdelava velikega števila podatkov v realnem času

Energetika za kakovostno in optimalno delovanje s strani upravljalca potrebuje stalen nadzor in redne povratne informacije o delovanju omrežja, pa tudi izvajanje sprememb delovanja, kot so zapore, odprtje, povečanje in zmanjšanje delovanja v posameznih vejah sistema. Ne nazadnje tudi končni uporabniki pričakujejo spletne in ažurne informacije o delovanju storitve, trenutni porabi, ceni v določenih časovnih intervalih itn. Zato v tovrstnih omrežjih deluje veliko senzorjev, preklopnikov, merilnih sond in varnostnih elementov, ki se s centralnimi informacijskimi sistemi večinoma povezujejo prek namenskih žičnih in brezžičnih omrežij.

Zaradi dinamike proizvodnje in potrošnje energije v sodobnih energetskih omrežjih je z vidika ponudnikov ključno zagotavljanje uravnovešenosti omrežja v realnem času. Zato je treba zagotoviti sočasno obdelavo velikega števila podatkov, ki morajo biti v procesni center dostavljeni z minimalno zakasnitvijo in obdelani v najkrajšem možnem času. V Telekomu Slovenije ponudnikom energetskih storitev storitve zagotavljamo tako na ravni prenosa podatkov kot procesiranja le-teh v naših podatkovnih centrih. 5G-tehnologija nam omogoča popoln nadzor nad pretokom podatkov tako glede razpoložljivosti kot tudi glede zakasnitve, varnosti in zmogljivosti povezav. Procesne zmogljivosti znotraj sodobnega podatkovnega centra omogočajo kakovostno, zanesljivo in varno obdelavo podatkov.

S tehnologijo 5G in najsodobnejšimi IKT-rešitvami ponudnikom energentov zagotavljamo:

  • zanesljivo, varno in hitro komunikacijo med končnimi napravami in centralnimi nadzornimi oziroma informacijskimi sistemi;
  • vrhunsko omrežje, ki bo s tehnologijo rezinjenja omogočalo ločen podatkovni promet za različne namene in različne aplikacije za posameznega ponudnika;
  • hibridne implementacije rešitev, kjer bo del končnih naprav s centralnim sistemom komuniciral prek 5G-omrežja, drugi del pa prek ostalih žičnih in brezžičnih tehnologij;
  • podvojeno komunikacijo v primeru nepredvidenih dogodkov, ko je primarna komunikacija prekinjena in je treba zagotoviti nadomestno povezavo primerne zmogljivosti v realnem času;
  • možnost gostovanja aplikacij ponudnikov v podatkovnem centru Telekoma Slovenije za povezovanje končnih naprav z aplikacijami, povezovanje ponudnikov do aplikacij z namenom nadzora sistemov in naprav ter masovni dostop končnih uporabnikov do informacij, povezanih z njihovimi odjemnimi mesti.


Sledite nam na družbenih omrežjih

Ne zamudite novih ponudb in akcij prvega slovenskega operaterja.

Pišite nam

Prosimo, izberite vrsto sporočila: