0


Ob tehnološkem razvoju smo skrbni in odgovorni tudi do okolja, v katerem živimo. Mobilna tehnologija temelji na standardih, ki jih poznamo in nadgrajujemo že nekaj desetletij.

Spoštujemo stroge varnostne standarde

Slovenska zakonodaja na področju vplivov elektromagnetnih polj na okolje sodi med najstrožje na svetu. Slovenska Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju temelji na smernicah Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), ki jih priporoča tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Slovenska zakonodaja opredeljuje dva nivoja mejnih vrednosti:

  • za I. območje varstva pred vplivi elektromagnetnih polj, kamor sodijo območja, kot so šole, vrtci, bolnišnice, stanovanjska območja ipd., so predpisane mejne vrednosti 10-krat strožje od mejnih vrednosti, ki jih v svojih smernicah priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) in ki že vključujejo varnostni faktor 50. To pomeni, da za I. območje varstva pred sevanji v Sloveniji obstaja 500-kratni varnostni faktor;
  • za II. območje varstva pred vplivi elektromagnetnih polj, kamor sodijo druga območja, ki niso v I. območju (to so območja, kjer ni stanovanj in so namenjena industrijski, obrtni ali kateri drugi podobni dejavnosti, območja, namenjena javnemu cestnemu ali železniškemu prometu, druga naravna območja), pa veljajo podobne omejitve, kot jih določajo smernice ICNIRP.

Ob vsakem dodatnem viru potencialnih vplivov elektromagnetnih polj pridobimo ustrezne meritve, ki jih za nas opravljajo s strani strokovnih institucij akreditirani izvajalci.

Ali je 5G varen za uporabo?

Seveda. V Telekomu Slovenije omrežja vzpostavljamo ob spoštovanju vseh predpisov, z opremo najboljših proizvajalcev ter z vso potrebno skrbnostjo na način, da je čim manj posegov v infrastrukturo in okolje. 5G bo uporabljal tudi podobne frekvence, na katerih so druga mobilna omrežja. Zaradi hitrega tehnološkega razvoja pa bodo vsi elementi omrežja sodobnejši, praviloma bodo delovali z nižjo močjo, porabili manj energije in bodo okolju še prijaznejši.

Več o varnosti 5G

Katere frekvence bo uporabljal 5G?

V prvi fazi smo 5G omogočili na obstoječih baznih postajah in na obstoječem frekvenčnem spektru 2600 MHz, ki ga uporabljamo tudi za omrežje četrte mobilne generacije. 5G uporabi razpoložljive frekvence še učinkoviteje in lahko zato dosega višje hitrosti in boljše odzivne čase, kar pomembno vpliva na kakovost uporabniške izkušnje. Dolgoročno bo del omrežja uporabljal tudi višje frekvence, ki jih mora operaterjem podeliti država.

Ali je Telekom Slovenije izvedel raziskave vpliva elektromagnetnih sevanj v omrežju 5G?

Vse od prvega mobilnega omrežja, ki smo ga vzpostavili v Sloveniji, komunikacijsko infrastrukturo skrbno načrtujemo in odgovorno umeščamo v prostor, s čimer skrbimo za čim manjši vpliv tehnologije na okolje in ljudi. Naša omrežna infrastruktura je skladna z vsemi veljavnimi standardi in predpisi. Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja za delovanje sprejemno oddajne postaje pooblaščena inštitucija izvede meritve, ki morajo biti skladne z zakonodajo. Ob vsakem dodatnem viru EMP v skladu z uredbo (Ur.l. RS 70/96) pridobimo nove meritve, ki jih za nas opravljajo izključno akreditirani izvajalci.

Kako gosto bo omrežje 5G?

5G bo predvsem uporabljal obstoječe omrežje, kjer sobivajo tehnologije 2G, 3G in 4G. Prva generacija mobilne telefonije (NMT) je v Sloveniji delovala z nekaj deset oddajniki na vrhovih najvišjih hribov. To je bilo možno, ker je bilo v omrežju le nekaj tisoč uporabnikov mobitelov. Z razvojem tehnologije, storitev in razširjenostjo uporabe mobitelov se je omrežje gostilo, saj je bilo to potrebno za zagotovitev delovanja storitev. Vsaka sprejemno-oddajna postaja ima namreč omejene kapacitete. Več kot je uporabnikov, bolj gosto mora biti omrežje, v katerega se povežemo. Eden izmed dobrodošlih učinkov tega je, da so s tem tudi oddajne moči občutno nižje; tudi zato danes mobiteli večino časa delujejo le z nekaj odstotki oddajne moči kot v preteklosti.Sledite nam na družbenih omrežjih

Ne zamudite novih ponudb in akcij prvega slovenskega operaterja.

Pišite nam

Prosimo, izberite vrsto sporočila: