Opombe

1V obdobju od 17. 12. 2016 do 6. 3. 2017​ naročniki, ki v zadnjih 6 mesecih niso bili naročeni na opcijo HBO, ob sklenitvi naročniškega razmerja z vezavo na paket, ki vključuje televizijo, prejmejo programsko opcijo HBO brezplačno za prva 2 meseca od sklenitve/podaljšanja naročniškega razmerja. Ta akcijska ponudba se ne izključuje s preostalo akcijsko ponudbo. Naročniki, ki ne želijo, da se jim storitev zaračunava po koncu brezplačnega obdobja, si morajo pred koncem brezplačnega obdobja opcijo izključiti prek portala moj.telekom.si, drugače se bo opcija po koncu brezplačnega obdobja zaračunala po ceniku.​​​