Vse dodatne storitve za uporabnike predplačniških paketov Mobi.

Dodatne storitve

 

 

M:Rokovnik
Mobilno glasovanje
Vizitke
Prenos dobroimetja ob prehodu v naročniško razmerje
Prenos dobroimetja med predplačniškimi računi
Prikaz številke
SMS-donacije
SMS-kopija in SMS-posredovanje
SMS-pokliči
SMS-zgrešeni klici
Uvertura
Videotelefonija
Moja številka Mobi
Podaljšanje veljavnosti računa Mobi brez polnitve
Polnjenje računa Mobi
Posebne številke
Povej vse
Premijske številke 090
Moneta
Moneta Alarm
Monitor Moneta
Plačaj zame
Gostovanje Mobi
Gostovanje Mobi GPRS
SMS Mobi
Žepnina Mobi
Klicni prenos podatkov
MMS
Klic na donacijske številke 090
Hitri internet LTE za uporabnike Mobi
Pošlji SMS
Pogovori Mobi