Vse dodatne storitve za uporabnike predplačniških paketov Mobi.

Dodatne storitve

 

 

SMS Mobi
Žepnina Mobi
Moneta
Moneta Alarm
Monitor Moneta
Plačaj zame
Polnjenje računa Mobi
Posebne številke
Klic na donacijske številke 090
Družinska vez
Klicni prenos podatkov
MMS
Gostovanje Mobi
Gostovanje Mobi GPRS
Moja številka Mobi
Podaljšanje veljavnosti računa Mobi brez polnitve
Prenos dobroimetja ob prehodu v naročniško razmerje
Prenos dobroimetja med predplačniškimi računi
Pošlji SMS
M:Rokovnik
Glasovna postaja
Hitri internet LTE za uporabnike Mobi
Mobilno glasovanje
Vizitke
Povej vse
Premijske številke 090
Prikaz številke
SMS-donacije
SMS-kopija in SMS-posredovanje
SMS-pokliči
SMS-zgrešeni klici
Uvertura
Videotelefonija
Pogovori Mobi