​​  

Enostavni A

500 enot

minute v vsa slovenska omrežja in sporočila SMS/MMS1

​+
500 MB

za prenos podatkov

​ ​

Enostavni B

1000 enot

minute v vsa slovenska omrežja in sporočila SMS/MMS1

​+
1 GB​

za prenos podatkov

​ ​

Brezskrbni B

neomejeno

minute v vsa slovenska omrežja, sporočila SMS/MMS

po porabi

prenos podatkov:
ne več kot 5 € za 10 GB5
Dokup prenosa podatkov
  • 1 GB: 3 €
  • 5 GB: 5 €
  • 10 GB: 10 €
Skrij dodatne možnosti
Opombe

1Naročniki lahko vključene enote storitev porabijo za pogovore v vsa slovenska omrežja v skladu z običajno uporabo storitve, pošiljanje SMS-/MMS-ov in paketni prenos podatkov. Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu SMS-/MMS-u ali enemu MB prenesenih podatkov. Količine veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedena paketa pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Cene vključujejo DDV. Pogovori v vsa slovenska omrežja so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.

2V akcijskem obdobju od 15. 4. 2016 do 31. 8. 2016 vsi naročniki ob sklenitvi naročniškega razmerja Enostavni A pridobijo popust v višini 2 EUR (z DDV). Popust velja do 31. 12. 2017. Vezava z akcijskim nakupom naprave ni pogoj za pridobitev popusta. Popust se ukine tudi v primeru spremembe paketa in v primeru spremembe naročnika.

3Poveži in Prihrani: Koriščenje ugodnosti Poveži in Prihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki spreminja naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje, kot izhajajo iz Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani za posamezno prodajno akcijo.

4Zaračunavanje prenosa podatkov pri paketu Brezskrbni A: Zneskovni limit prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije, 2 EUR mesečno; do zneskovnega limita se prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije obračunava po ceni paketa, ki je 0,01 EUR/MB (Prenos podatkov se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR /MB), vendar ne več kot 2 EUR na mesec.)

5Zaračunavanje prenosa podatkov pri paketu Brezskrbni B : zneskovni limit prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije je 5 EUR mesečno; do zneskovnega limita se prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije obračunava po ceni paketa, ki je 0,01 EUR/MB. (Prenos podatkov se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR/MB), vendar ne več kot 5 EUR na mesec.)

6Akcijska ugodnost v primeru vezave: Ugodnost brezplačnega prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije velja ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega razmerja Brezskrbni A v obdobju od 15.4.2016 do 31.8.2016 in sicer z akcijskim nakupom naprave v skladu s pogoji akcijskega nakupa naprav in velja za obdobje vezave 24 mesecev ali 12 mesecev. Po izteku vezave se prenos podatkov zaračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR /MB), vendar ne več kot 2 EUR na mesec. Ugodnost brezplačnega prenosa podatkov se ukine tudi v primeru spremembe paketa in v primeru spremembe naročnika.