​​​​​​​​​​​  
​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Opombe za pakete Dostopni​

​1Naročniško razmerje s paketi Dostopni A, Dostopni B in Dostopni C lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket Dostopni A z mesečno naročnino 21,95 EUR (19,95 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani), paket Dostopni B z mesečno naročnino 31,95 EUR (29,95 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani) in paket Dostopni C z mesečno naročnino 41,95 EUR (35,95 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani) vključujejo neomejene pogovore in neomejene SMS-/MMS-e v vsa slovenska omrežja, neomejene pogovore in SMS-e znotraj območja držav EU-tarife ter 120 minut pogovorov iz Slovenije v EU-območje. Poleg tega vključuje paket Dostopni A tudi 20 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ali v državah območja EU-tarife, paket Dostopni B 40 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 20 GB v državah območja EU-tarife) in paket Dostopni C 60 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 20 GB v državah območja EU-tarife). Pri poslanih in prejetih MMS-ih v državah območja EU-tarife se prenos podatkov odšteva od skupne količine prenosa podatkov. Po doseženi skupni vključeni količini prenosa podatkov se prenos podatkov ustavi. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v državah območja EU-tarife v okviru enega obračunskega obdobja. Nepor​abljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 10,95 EUR, v primeru spremembe obstoječega mobilnega paketa v enega izmed navedenih paketov pa se zaračuna enkraten znesek v višini 10,95​ EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori in neomejena sporočila SMS/MMS v vsa slovenska omrežja ter neomejeni pogovori in SMS-i v državah območja EU-tarife so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve. Za več informacij o prodajni ponudbi paketa, državah območja EU-tarife in ostalih storitvah obiščite ​www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana.​

2Naročniško razmerje Druga številka je dodatno podrejeno naročniško razmerje, ki je na voljo naročnikom paketov Dostopni A (1 dodatno), Dostopni B (2 dodatni) in Dostopni C (4 dodatne). Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja. Ob vklopu vsakega podrejenega naročniškega razmerja Druga številka se nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini v višini 12,95 EUR na mesec.

3Poveži in Prihrani: Koriščenje ugodnosti Poveži in Prihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki spreminja naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje, kot izhajajo iz Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani za posamezno prodajno akcijo.

4Ugodnosti Penzion so na voljo zasebnim uporabnikom, ki so starejši od 60 let ali imajo status upokojenca: 1 EUR popusta na mesečno naročnino mobilnih paketov Enostavni A, B, brezplačna priključna taksa in menjava mobilnega paketa v Enostavni A, B, Dostopni A, B in C, neomejeni klici znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije ter 1 EUR popusta na pakete TopTrio. Za klice znotraj mobilnega omrežja Telekom Slovenije veljajo neomejeni pogovori, ki so namenjeni običajni rabi storitve. Ugodnost Penzion je mogoče uveljavljati na največ enem mobilnem naročniškem razmerju.
​ Ugodnosti Penzion se ne izključujejo z ugodnostjo Poveži in prihrani. Ugodnosti lahko pridobijo tudi nezaposleni, ki izpolnjujejo starostni pogoj, pri čemer morajo ob sklenitvi razmerja predložiti poroštveno izjavo zaposlene osebe. Za pridobitev ugodnosti Penzion je treba predložiti naslednje dokumente oz. podatke: osebni dokument s sliko (na vpogled), davčno številko oz. kopijo davčnega kartončka, upokojenci še kopijo odločbe o upokojitvi ali pokojninskega odrezka (šifra 01 ali 09), ki ni starejši od treh mesecev, ali Kartico upokojenca (na vpogled), zaposlene osebe v starosti nad 60 let pa podatek o zaposlitvi.

5Akcijska ugodnost 50 % popusta na mesečno naročnino paketa Druga številka - Brezskrbni velja za nove in obstoječe naročnike, ki imajo hkrati izbran nosilni paket Dostopni A, Dostopni B, Dostopni C, Brezskrbni B, Modri, Modri Net, Modri Plus, Modri poslovni ali Premium poslovni paket. Ugodnost velja za nove naročnike 24 mesecev, za obstoječe naročnike, ki podaljšajo naročniško razmerje, pa za čas podaljšanja za 12 ali 24 mesecev v skladu s Pogoji akcijskega nakupa naprav. Akcija velja od 13. 10. do 15. 11. 2017.

Slike so simbolične. Cene so v EUR z DDV.

Domače omrežje (doma) je mobilno omrežje Telekoma Slovenije. Države območja EU-tarife so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (storitev ne velja za Turško republiko Severni Ciper), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Guadeloupe, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Kanarski otoki, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Martinique (francoski del), Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Reunion, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija.​

​​
​​
​​​​​​​​​​ Opombe za pakete Enostavni​​​

1Od 1. 5. 2017 lahko naročniki vključene enote storitev (500 oz. 1000 enot) porabijo za pogovore v vsa slovenska omrežja v skladu z običajno uporabo storitve in pošiljanje SMS-/MMS-ov, 500 MB oziroma 1 GB pa lahko porabijo za paketni prenos podatkov. Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu SMS-/MMS-u. Količine veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in znotraj območja držav z EU-tarifo (pri poslanih in prejetih MMS-ih v območju držav z EU-tarifo se prenos podatkov odšteva iz skupne količine prenosa podatkov) v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna priključna taksa v višini 10,95 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za mobilne storitve v navedena paketa pa se zaračuna enkratni znesek v višini 10,95​ EUR. Cene vključujejo DDV. Pogovori v vsa slovenska omrežja so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.

2Mesečna naročnina 9,95 EUR pri Enostavnem A oziroma 13,95 EUR pri Enostavnem B velja z upoštevano ugodnostjo Poveži in prihrani (2 EUR popusta) in ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta). Poveži in Prihrani: Koriščenje ugodnosti Poveži in Prihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki spreminja naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje, kot izhajajo iz Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani za posamezno prodajno akcijo.

3Limit prenosa podatkov: pri navedenem paketu je nastavljena s privzeto vrednostjo na 0,5 GB (512 MB). Ob doseženi limiti prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije lahko mobilni internet še vedno uporabljate, vendar se hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Prenos podatkov se ne glede na zmanjšano hitrost obračunava po veljavnem ceniku navedenega paketa ali dodatne storitve prenosa podatkov, ki je objavljen na www.telekom.si. Več o Limitu prenosa podatkov.

 

4Ob prvem naročilu na opcijo Deezer se naročnikom prvih 90 dni trajanja naročnine storitev ne zaračuna. V tem času lahko naročniki tudi prekinejo naročnino brez obveznosti. V kolikor naročnine v prvih 90 dneh ne prekinejo, se jim naročnina na opcijo Deezer začne zaračunavati po ceniku oz. po ceni 6,95 EUR na mesec.

5Ugodnosti Penzion prinašajo 1 EUR popusta na mesečno naročnino izbranih mobilnih paketov, brezplačno priključno takso in brezplačno menjavo mobilnega paketa v mobilni paket Enostavni A, B, Brezskrbni A, B ali C in EU Vključeni ter 1 EUR popusta na pakete TopTrio Začetek, A, B ali C. Ugodnosti Penzion se ne izključujejo z ugodnostjo Poveži in prihrani. Ugodnosti Penzion so na voljo zasebnim uporabnikom, ki so starejši od 60 let ali imajo status upokojenca. Ugodnosti lahko pridobijo tudi nezaposleni, ki izpolnjujejo starostni pogoj, pri čemer morajo ob sklenitvi razmerja predložiti poroštveno izjavo zaposlene osebe. Za pridobitev ugodnosti Penzion je treba predložiti naslednje dokumente oz. podatke: osebni dokument s sliko (na vpogled), davčno številko oz. kopijo davčnega kartončka, upokojenci še kopijo odločbe o upokojitvi ali pokojninskega odrezka (šifra 01 ali 09), ki ni starejši od treh mesecev, ali Kartico upokojenca (na vpogled), zaposlene osebe v starosti nad 60 let pa podatek o zaposlitvi.​

Domače omrežje (doma) je mobilno omrežje Telekoma Slovenije. Države območja EU-tarife so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper (storitev ne velja za Turško republiko Severni Ciper), Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Gibraltar, Grčija, Guadeloupe, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Kanarski otoki, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Martinique (francoski del), Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Reunion, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija.​

Splošne opombe
​​
​​

Pišite nam

Prosim izberite vrsto sporočila: