Paket Brezskrbni

Povežite storitve              

Vsi člani, ki ste hkrati naročniki storitev SiOL in storitev Mobitel, boste v času od aprila do septembra 2015 nagrajeni s 50 točkami mesečno. Točke za povezane storitve prejmete člani programa zvestobe, ki ste naročniki na povezane storitve (ste hkrati naročniki storitev SiOL in storitev Mobitel), ali ste naročniki na skupni račun, in ste v predhodnem mesecu obveznosti za obe vrsti storitev poravnali v rednem roku za plačilo. Točke se dodeljujejo ob rednem dodeljevanju točk 5. v mesecu. Preverite, kako povežete in prihranite.
​​