• TV-vsebine iz videoteke DKino

  400 točk za 10 EUR TV-vsebin

  200 točk za 5 EUR TV-vsebin

 • Mobilni internet

  300 točk za 1 GB prenosa podatkov

  600 točk za 20 GB prenosa podatkov

 
​​

Kako vklopite storitev prek SMS-sporočila?

Ugodnost si lahko enostavno vključite prek SMS-a, tako da pošljete ustrezno ključno besedo na 1918.Mobilni internet

Mobilni internet 1 GB v tekočem mesecu za 300 točk

Na nosilni številki Programa zvestobe:

 • Pošljite SMS s ključno besedo PZ MI1GB na 1918.

Na drugi številki, ki je vključena v vaš Program zvestobe:

 • Pošljite SMS s ključno besedo in mobilno številko PZ MI1GB XXXXXXXXX na 1918.
Mobilni internet 20 GB v tekočem mesecu za 600 točk

Na nosilni številki Programa zvestobe:

 • Pošljite SMS s ključno besedo PZ MI20GB na 1918.

Na drugi številki, ki je vključena v vaš Program zvestobe:

 • Za vklop na drugi številki pošljite SMS s ključno besedo in mobilno številko PZ MI20GB XXXXXXXXX na 1918.

XXXXXXXXX je številka, na kateri želite vključiti ugodnost, zapisana v obliki 041700700.

 

Vklop ugodnosti potrdite s ključno besedo PZ DA, ki jo pošljete na številko 1918. Po uspešnem vklopu prejmete povratno sporočilo o vklopu. V primeru, da v sporočilu SMS navedete telefonsko številko, ki do ugodnosti ni upravičena, vklop ni mogoč. Do ugodnosti niso upravičene številke Mobi, številka naročnika, ki v času pošiljanja zahteve za vklop ugodnosti ni aktivna naročnikova številka, ali številka z naročniškim paketom, ki nima omogočenega vklopa dodatne storitve. Ugodnost lahko koristijo samo številke, ki imajo sklenjeno mobilno naročniško razmerje pri Telekomu Slovenije in so vključene v vaš Program zvestobe.
Za mobilne pakete z zakupljenimi količinami Enostavni A, B, 100 in 300 ter Enostavni 100 plus in 300 plus, Enostavni 1000 in Enostavni B, Neomejeni A, B, C in EU, Poslovni Enostavni, Poslovni Neomejeni C, Net 2 GB, Penzion 300 in Penzion 300 plus, Paket 2015, Džabest Na polno, Džabest Ruzak, paket Modri, paket Modri Plus, Deezer Neomejeni veljajo v sklopu ugodnosti programa zvestobe opcije mobilni internet 1 GB in mobilni internet 20 GB. To prav tako velja za ostale mobilne pakete, ki niso paketi s PPU (princip pravične uporabe). Za pakete s PPU Brezskrbni A, Brezskrbni B, Brezskrbni C, EU brezskrbni, Penzion Brezskrbni, Modri Net in Dogaja dokup v sklopu programa zvestobe ni mogoč.​

 

 

 

Opombe

1Ugodnost dobroimetja lahko člani koristijo eno leto od aktivacije. Člani sami spremljajo porabo dobroimetja pri naročenih vsebinah na zahtevo. Morebitna prekoračitev dobroimetja se obračuna skladno s cenikom izbrane vsebine. Ugodnost je mogoče aktivirati na portalu Moj Telekom ali osebno v Telekomovem centru.

2Na isti številki je v istem mesecu možno isto storitev mobilnega interneta vključiti le enkrat. Če imajo člani Programa zvestobe na svojem računu Programa zvestobe vključenih več številk, lahko isto storitev v istem mesecu vključijo na različnih številkah. Neporabljena količina se ne prenese v naslednji mesec. Ugodnost je mogoče aktivirati na portalu Moj Telekom, s poslanim SMS-sporočilom z nosilne mobilne številke Programa zvestobe ali osebno v Telekomovem centru.

​​​