Limit prenosa podatkov

​Spremenjeno delovanje storitve Limit prenosa podatkov!

Od 1. 6 .2017 dalje imajo vsi uporabniki spodaj naštetih mobilnih paketov enako nastavljeno vrednost limita prenosa podatkov, ki je ni mogoče niti spreminjati niti izklopiti in znaša 0,5 GB (512 MB). Spremembe veljajo za vse uporabnike teh paketov, ne glede na to, ali so si storitev spreminjali sami ali ne. Spremenjen je tudi princip delovanja storitve, in sicer se v limit upoštevajo le preneseni podatki nad vključenimi količinami, ki uporabniku pripadajo bodisi iz naročniškega paketa bodisi iz morebitnih dodatnih zakupov. Po doseženemu limitu 512 MB nad vključenimi količinami se hitrost delovanja interneta zmanjša na 64/64 kB/s.​

Spodnjim mobilnim paketom smo sistemsko nastavili vrednost limita. Ob doseženem limitu v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije vas o tem obvestimo z SMS-sporočilom, hitrost prenosa podatkov pa se zmanjša (64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s iz smeri uporabnika). ​

  • Džabest Na polno/Džabest Na polno za zmeri
  • Džabest Ruzak
  • Enostavni A
  • Enostavni B
  • EU neomejeni
  • Neomejeni A
  • Neomejeni C
  • Paket 2015
  • Poslovni Neomejeni C


​Primer:

Enostavni A
Uporabnik paketa Enostavni A ima vključenih 500 MB. Limit prenosa podatkov 0,5 GB (512 MB) pomeni naslednje: po porabi v paket vključenih brezplačnih 500 MB se prenos podatkov zaračuna po ceniku, pri čemer se po porabljenih 512 MB hitrost prenos podatkov zmanjša na 64/64 kB/s. Če uporabnik želi polno hitrost tudi po doseženem limitu, mora opraviti dodaten zakup podatkov.​

​ ​

Enostavni A + zakup 1 GB​
V primeru, da ima uporabnik paketa Enostavni A vključen tudi dodatni zakup 1 GB. Limit prenosa podatkov 0,5 GB (512 MB) pomeni naslednje: po porabi 1.524 MB (500 MB iz paketa in 1 GB iz zakupa) se prenos podatkov zaračuna po ceniku, pri čemer se po porabljenih 512 MB hitrost prenos podatkov zmanjša na 64/64 kB/s.

Cena

Storitev Limit prenosa podatkov je brezplačna. Poslana SMS-sporočila se obračunavajo po ceniku za SMS-sporočila. Prejeta obvestila ob doseženem limitu so brezplačna. Prenos podatkov se ne glede na zmanjšano hitrost obračunava po veljavnem ceniku izbranega paketa.​