Vse dodatne storitve za uporabnike predplačniških paketov Mobi.

Dodatne storitve

 

 

Moja številka Mobi
Prenos dobroimetja ob prehodu v naročniško razmerje
Prenos dobroimetja med predplačniškimi računi
Klic na donacijske številke 090
Klicni prenos podatkov
Hitri internet LTE za uporabnike Mobi
Pošlji SMS
Uvertura
Videotelefonija
Blokada dohodnih klicev
Internet na mobitelu
Polnjenje računa Mobi
Povej vse
SMS-donacije
SMS-kopija in SMS-posredovanje
SMS-/MMS-paketi za naročnike
SMS-pokliči
SMS-račun
SMS-zgrešeni klici
Moneta
Moneta Alarm
Monitor Moneta
Plačaj zame