Vse dodatne storitve za uporabnike predplačniških paketov Mobi.

Dodatne storitve

 

 

Moja številka Mobi
Prenos dobroimetja ob prehodu v naročniško razmerje
Prenos dobroimetja med predplačniškimi računi
Klic na donacijske številke 090
Klicni prenos podatkov
Moneta
Moneta Alarm
Monitor Moneta
Plačaj zame
Polnjenje računa Mobi
Povej vse
SMS-donacije
SMS-kopija in SMS-posredovanje
SMS-/MMS-paketi za naročnike
SMS-pokliči
SMS-račun
SMS-zgrešeni klici
Uvertura
Videotelefonija
Blokada dohodnih klicev
Internet na mobitelu
Hitri internet LTE za uporabnike Mobi
Pošlji SMS