Paketa Dostopni A in B

 
Klici v Sloveniji in v območju držav z EU-tarifo
Sporočila SMS/MMS v Sloveniji in v območju držav z EU-tarifo
Prenos podatkov v Sloveniji
Brez dodatnih stroškov v območju držav z EU-tarifo
Klici iz Slovenije v EU-območje
SKUPNA MESEČNA NAROČNINA

ZNIŽANA SKUPNA MESEČNA NAROČNINA
z ugodnostjo Poveži in prihrani4

Dostopni A
Za dva


30 GB
do 7 GB
20 minut
36,98 €
od 34,98 €/MESEC
Dostopni B
Za dva
 

50 GB
do 9 GB
120 minut
46,98 €
od 44,98 €/MESEC
Dostopni B
Za tri

 
50 GB
do 9 GB
120 minut
60,97 €
od58,97 €/MESEC

Paket Dostopni C

 
Klici v Sloveniji in v območju držav z EU-tarifo
Sporočila SMS/MMS v Sloveniji in v območju držav z EU-tarifo
Prenos podatkov v Sloveniji
Brez dodatnih stroškov v območju držav z EU-tarifo
Klici iz Slovenije v EU-območje
SKUPNA MESEČNA NAROČNINA

ZNIŽANA SKUPNA MESEČNA NAROČNINA
z ugodnostjo Poveži in prihrani4

Dostopni C
Za dva


100 GB
do 12 GB
120 minut
56,98 €
od 50,98 €/MESEC
Dostopni C
Za tri


100 GB
do 12 GB
120 minut
70,97 €
od 64,97 €/MESEC
Dostopni C
Za štiri


100 GB
do 12 GB
120 minut
84,96 €
od 78,96 €/MESEC
Dostopni C
Za pet


100 GB
do 12 GB
120 minut
98,95 €
od 92,95 €/MESEC
Opombe

1Naročniško razmerje s paketom Dostopni A, Dostopni B ali Dostopni C lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket Dostopni A z mesečno naročnino 22,99 EUR (20,99 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani), paket Dostopni B z mesečno naročnino 32,99 EUR (30,99 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani) in paket Dostopni C z mesečno naročnino 42,99 EUR (36,99 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani) vključujejo neomejene pogovore in neomejene SMS-/MMS-e v vsa slovenska omrežja in v državah območja EU-tarife ter 20 oz. 120 minut pogovorov iz Slovenije v EU-območje (20 minut v paketu Dostopni A, 120 minut v paketih Dostopni B in C). Poleg tega vključuje paket Dostopni A tudi 30 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 7168 MB v državah območja EU-tarife), paket Dostopni B 50 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 9230 MB v državah območja EU-tarife) in paket Dostopni C 100 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 12288 MB v državah območja EU-tarife). Pri poslanih in prejetih MMS-ih v državah območja EU-tarife se prenos podatkov odšteva od skupne količine prenosa podatkov. Po doseženi skupni vključeni količini prenosa podatkov se prenos podatkov ustavi. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v državah območja EU-tarife v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 10,95 EUR, v primeru spremembe obstoječega mobilnega paketa v enega izmed navedenih paketov pa se zaračuna enkraten znesek v višini 10,95 EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori in neomejena sporočila SMS/MMS v vsa slovenska omrežja in v državah območja EU-tarife so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.

Naročniško razmerje Druga številka je dodatno podrejeno naročniško razmerje, ki je na voljo naročnikom paketov Dostopni A (1 dodatno), Dostopni B (2 dodatni) in Dostopni C (4 dodatna naročniška razmerja). Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja. Ob vklopu vsakega podrejenega naročniškega razmerja Druga številka se nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini v višini 13,99 EUR na mesec.

Koriščenje ugodnosti Poveži in prihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne prodajne ponudbe Poveži in prihrani, ki je na voljo na www.telekom.si in na prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki želi spremeniti naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje za koriščenje ugodnosti.


Preberite si več o paketih Dostopni A, Dostopni B,Dostopni C in Druga številka.