​​​​​​​​​​​​
 
​​
​​​​​​​​​​​​​ Opombe

1Akcijska ponudba paketov TopTrio, TopSolo in TopSolo TV: Akcijska mesečna naročnina vključuje 6 EUR popusta in velja za nove naročnike 24 mesecev, za obstoječe naročnike pa 12 mesecev v primeru sočasne sklenitve pogodbe za dobavo elektrike in povezave paketa s skupnim računom ter vezave za 24 mesecev. Ta popust lahko naročnik uveljavlja le pri enem fiksnem naročniškem razmerju. Akcija velja do 21. 8. 2017 in se izključuje z akcijsko ponudbo izdelkov ter akcijsko ponudbo 3 EUR popusta na mesečno naročnino. Cene so v EUR z DDV.
Akcijska ponudba paketov TopTrio, TopSolo in TopSolo TV: Akcijska mesečna naročnina vključuje 3 EUR popusta in velja za nove naročnike 24 mesecev, za obstoječe naročnike pa 12 mesecev v primeru vezave za 24 mesecev. Akcija velja do 21. 8. 2017 in se izključuje z akcijsko ponudbo izdelkov ter akcijsko ponudbo 6 EUR popusta na mesečno naročnino v primeru sočasne sklenitve pogodbe za dobavo elektrike in vezave. Cene so v EUR z DDV.​

2Popust na mesečno naročnino paketov TopTrio B in TopTrio C v znesku 4 € velja, če so naročniki teh paketov istočasno tudi novi ali obstoječi naročniki enega izmed paketov mobilnih storitev: Brezskrbni A, Brezskrbni B, Brezskrbni C, Dogaja, Družinski bonus, Džabest 2000, Džabest 2000 za zmeri, Džabest 250 za zmeri, Džabest Na polno, Džabest Na polno za zmeri, Džabest Ruzak, Enostavni 100, Enostavni 100 plus, Enostavni 1000, Enostavni 300, Enostavni 300 plus, Enostavni A, Enostavni B, EU brezskrbni, EU neomejeni, Gluhi, Gluhi plus, Hej, Itak Džabest, Mini Povezani, Neomejeni A, Neomejeni B, Neomejeni C, Neomejeni D, Net 2 GB, Net neomejeni, NMT osnovni, Osebni mobilni zakup, Osnovni mobilni zakup, Osnovni paket, Paket 2014, Paket 2015, Paket Gluhi, Paket Penzion plus, Paket SOS-plus, Penzion 100, Penzion 300, Penzion 300 plus, Penzion Brezskrbni, Poslovni Enostavni 100, Poslovni Enostavni 100 plus, Poslovni Enostavni 2000, Poslovni Enostavni 300, Poslovni Enostavni 300 plus, Poslovni Neomejeni C, Poslovni Neomejeni D, Povezani 120, Povezani 120 P, Povezani 2000, Povezani 2400, Povezani 300, Povezani 400, Povezani 400 plus, Skupaj B, Skupni mobilni zakup in imajo naročen skupni račun. Ponudba velja do 21. 8. 2017. V primeru prekinitve izbranega mobilnega paketa in/ali skupnega računa se naročnikom zaračuna polna mesečna naročnina izbranega paketa TopTrio.

3Novim naročnikom paketov TopTrio A in B pripada v najem en TV-komunikator BOX S, naročnikom TopTrio C pa 2 BOX-a S. Naročnik lahko na svoje naročniško razmerje pridobi v uporabo največ štiri TV-komunikatorje, pri čemer za preostale tri oz. dva plača 2,90 EUR na mesec. Obstoječi naročniki, ki že razpolagajo z ustreznim TV-komunikatorjem (s kupljenim ali najetim), so do najema novega TV-komunikatorja upravičeni v primeru, da je obstoječi TV-komunikator nedelujoč. Obstoječim naročnikom, ki še nimajo TV-komunikatorja, se za prvi najemni BOX S zaračuna enkraten strošek izdaje prvega BOX-a v višini 20 EUR.

4Novi naročniki paketov TopTrio A in B ob vezavi za 12 ali 24 mesecev dobijo za 12 mesecev najvišjo možno hitrost interneta na priključku naročnika oz. do 100/20 Mb/s na optiki in do 30/5 Mb/s na xDSL. Hitrost interneta v paketu TopTrio A je do 10/2 Mb/s, pri paketu TopTrio B pa do 50/20 Mb/s na optiki oz. do 20/2 Mb/s na xDSL.

Slike so simbolične. Cene so v EUR z DDV.

5Naročnik Telekoma Slovenije, ki je fizična oseba in ki sklene naročniško razmerje za elektriko Telekoma Slovenije, lahko prejme popust v znesku 1,00 EUR z DDV na mesečno naročnino fiksnih paketov, ki vsebujejo fiksni internet ali TV ali IP-telefonijo ali kabelsko TV, ali na mesečno naročnino mobilnih paketov Telekoma Slovenije za zasebne uporabnike, ki so v ponudbi Poveži in prihrani navedeni pri popustu Poveži in prihrani – fiksne storitve. Znižane mesečne naročnine ni mogoče uveljavljati pri storitvah PSTN, ISDN, WLL, fiksnih poslovnih paketih, klicnem dostopu do interneta, kabelski televiziji (KKS) na koaksialnem omrežju ter ostalih fiksnih storitvah. Naročnik elektrike Telekoma Slovenije na enem merilnem mestu lahko uveljavlja popust samo na enem izmed naročniških razmerij. Pogoj je skupni račun.''

Nov naročnik je vsak naročnik, ki sklene pogodbo, pri tem pa je izpolnjen pogoj, da v omrežju Telekoma Slovenije priključek na njegovem naslovu in njegovi številki stanovanja v preteklih šestih mesecih ni bil zaseden. Nov naročnik s podpisom zagotavlja, da izpolnjuje ta pogoj. V primeru, da Telekom Slovenije ob preveritvi priključka ugotovi, da je naročnik kršil ta pogoj, se naročniku zaračuna celotni znesek pogodbenih obveznosti. Kot nov naročnik se ne upošteva naročnik, ki prehaja znotraj različnih omrežij Telekoma Slovenije, upošteva se le naročnik na lokaciji ne glede na tip priključka.

Naročnikom se zaračuna enkratni znesek 20,00 EUR za vse prehode na katerikoli cenejši paket v ponudbi fiksnih storitev. V primeru prehoda na dražji paket se prehod med paketi ne zaračuna.

Slike so simbolične. Cene so v EUR z DDV.

​​

Pišite nam

Prosim izberite vrsto sporočila: