​​​​​​​​​​​​​
 
​​
​​​​​​ Opombe

1Akcijska ponudba: novim naročnikom širokopasovnih storitev, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev, se prizna 6 EUR popusta na mesečno naročnino prvih 12 mesecev, obstoječim nevezanim naročnikom, ki sklenejo naročniško razmerje z vezavo za 24 mesecev, se prizna 6 EUR popusta na mesečno naročnino prvih 6 mesecev. Akcijska ponudba velja do 6. 3​​​​. 2017 in se izključuje z ostalimi akcijami. Novi naročniki paketov TopTrio A v tej akcijski ponudbi poleg popusta na mesečno naročnino pod temi pogoji prejmejo tudi 12 mesecev programske sheme Mega HD brezplačno. Nov naročnik širokopasovnih storitev je vsak naročnik, ki sklene pogodbo, pri tem pa je izpolnjen pogoj, da v omrežju Telekoma Slovenije priključek na njegovem naslovu in njegovi številki stanovanja v preteklih šestih mesecih ni bil zaseden.

2Popust na mesečno naročnino paketov TopTrio B in TopTrio C v znesku 4 € velja, če so naročniki teh paketov istočasno tudi novi ali obstoječi naročniki enega izmed paketov storitev Mobitel: Brezskrbni A, Brezskrbni B, Brezskrbni C, Dogaja, Družinski bonus, Džabest 2000, Džabest 2000 za zmeri, Džabest 250 za zmeri, Džabest Na polno, Džabest Na polno za zmeri, Džabest Ruzak, Enostavni 100, Enostavni 100 plus, Enostavni 1000, Enostavni 300, Enostavni 300 plus, Enostavni A, Enostavni B, EU brezskrbni, EU neomejeni, Gluhi, Gluhi plus, Hej, Itak Džabest, Mini Povezani, Neomejeni A, Neomejeni B, Neomejeni C, Neomejeni D, Net 2 GB, Net neomejeni, NMT osnovni, Osebni mobilni zakup, Osnovni mobilni zakup, Osnovni paket, Paket 2014, Paket 2015, Paket Gluhi, Paket Penzion plus, Paket SOS-plus, Penzion 100, Penzion 300, Penzion 300 plus, Penzion Brezskrbni, Poslovni Enostavni 100, Poslovni Enostavni 100 plus, Poslovni Enostavni 2000, Poslovni Enostavni 300, Poslovni Enostavni 300 plus, Poslovni Neomejeni C, Poslovni Neomejeni D, Povezani 120, Povezani 120 P, Povezani 2000, Povezani 2400, Povezani 300, Povezani 400, Povezani 400 plus, Skupaj B, Skupni mobilni zakup in imajo naročen skupni račun. Ponudba velja do 6. 3. 2017. V primeru prekinitve izbranega paketa Mobitel in/ali skupnega računa se naročnikom zaračuna polna mesečna naročnina izbranega paketa TopTrio.

3Novim naročnikom paketov TopTrio A in B pripada v najem en TV-komunikator BOX S, naročnikom TopTrio C pa 2 BOX-a S. Naročnik lahko na svoje naročniško razmerje pridobi v uporabo največ štiri TV-komunikatorje, pri čemer za preostale tri oz. dva plača 2,90 EUR na mesec. Obstoječi naročniki, ki že razpolagajo z ustreznim TV-komunikatorjem (s kupljenim ali najetim), so do najema novega TV-komunikatorja upravičeni v primeru, da je obstoječi TV-komunikator nedelujoč. Obstoječim naročnikom, ki še nimajo TV-komunikatorja, se za prvi najemni BOX S zaračuna enkraten strošek izdaje prvega BOX-a v višini 20 EUR.

Nov naročnik je vsak naročnik, ki sklene pogodbo, pri tem pa je izpolnjen pogoj, da v omrežju Telekoma Slovenije priključek na njegovem naslovu in njegovi številki stanovanja v preteklih šestih mesecih ni bil zaseden. Nov naročnik s podpisom zagotavlja, da izpolnjuje ta pogoj. V primeru, da Telekom Slovenije ob preveritvi priključka ugotovi, da je naročnik kršil ta pogoj, se naročniku zaračuna celotni znesek pogodbenih obveznosti. Kot nov naročnik se ne upošteva naročnik, ki prehaja znotraj različnih omrežij Telekoma Slovenije, upošteva se le naročnik na lokaciji ne glede na tip priključka.

Naročnikom se zaračuna enkratni znesek 20,00 EUR za vse prehode na katerikoli cenejši paket v ponudbi storitev SiOL. V primeru prehoda na dražji paket se prehod med paketi ne zaračuna.

4Do 6. 3. 2017 lahko naročniki, ki v zadnjih 6 mesecih niso bili naročniki opcije HBO, ob vezavi naročniškega razmerja s paketom, ki vključuje SiOL TV, prejmejo programsko opcijo HBO brezplačno prva 2 meseca od sklenitve oz. podaljšanja naročniškega razmerja. Ta akcijska ponudba se ne izključuje z ostalo akcijsko ponudbo. Naročniki, ki ne želijo, da se jim storitev po koncu brezplačnega obdobja začne zaračunavati, si morajo opcijo pred koncem brezplačnega obdobja izključiti na portalu Moj Telekom. V nasprotnem primeru se jih bo opcija po koncu brezplačnega obdobja začela zaračunavati po ceniku.

5Naročnik Telekoma Slovenije, ki je fizična oseba in ki sklene naročniško razmerje za elektriko Telekoma Slovenije, lahko prejme popust v znesku 1,00 EUR z DDV na mesečno naročnino fiksnih paketov, ki vsebujejo internet SiOL ali SiOL TV ali telefonijo SiOL ali kabelsko TV, ali na mesečno naročnino mobilnih paketov Telekoma Slovenije za zasebne uporabnike, ki so v ponudbi Poveži in prihrani navedeni pri popustu Poveži in prihrani – fiksne storitve. Znižane mesečne naročnine ni mogoče uveljavljati pri storitvah PSTN, ISDN, WLL, fiksnih poslovnih paketih, klicnem dostopu do interneta, kabelski televiziji (KKS) na koaksialnem omrežju ter ostalih storitvah SiOL. Naročnik elektrike Telekoma Slovenije na enem merilnem mestu lahko uveljavlja popust samo na enem izmed naročniških razmerij. Pogoj je skupni račun.''

Slike so simbolične. Cene so v EUR z DDV.