Pogoji paketov TopTrio

2Novi naročniki ob koriščenju akcije 5 mesecev do 70 % ceneje in vezavi 12 ali 24 mesecev lahko brez obveznosti prekinejo pogodbo v roku 30 dni od sklenitve naročniškega razmerja z izbranim paketom. Stroški namestitve in mesečne naročnine se jim ob tem ne zaračunajo. Za storitve, ki se obračunajo po ceniku (telefonski pogovori, izposoja vsebin iz videotek na SiOL TV, dodatno naročene programske sheme in programske opcije) so naročniki dolžni plačati dejansko porabo. Za prekinitev naročniškega razmerja se šteje pisno poslana odpoved s pripisom imena paketa (naprimer TopTrio) na naslov Telekom Slovenije, Naročniška služba, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana. Ponudba velja od 2. 3. 2015 do 31. 1. 2016.

3Brezplačna namestitev velja za nove naročnike ob vezavi 24 mesecev.

Naročnikom se od 5. 3. 2015 zaračuna enkratni znesek 20 EUR za vse prehode na katerikoli cenejši paket v ponudbi storitev SiOL.

4Akcijska ponudba paketov – prvih pet mesecev do 70% popusta (TopSolo, TopDuo 40 % popusta na mesečno naročnino prvih 5 mesecev, TopTrio A, TopTrio Penzion, TopTrio Enostavni, TopTrio CineStar 50 % popusta na mesečno naročnino prvih 5 mesecev, TopTrio B in TopDuo TV 60 % popusta na mesečno naročnino prvih 5 mesecev, TopTrio C in TopTrio D 70 % popusta na mesečno naročnino prvih 5 mesecev) - velja od 5. 3. 2015 do 31. 1. 2016 za nove naročnike, ob vezavi naročniškega razmerja za 24 mesecev. Ponudba se izključuje z akcijsko ponudbo naprav SiOL. Za več informacij o ponudbi, vključno z možnostjo vezave naročniškega razmerja za 12 mesecev, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Nov naročnik je vsak naročnik, ki sklene pogodbo, pri tem pa je izpolnjen pogoj, da v omrežju Telekoma Slovenije priključek na njegovem naslovu in njegovi številki stanovanja v preteklih šestih mesecih ni bil zaseden. Nov naročnik s podpisom zagotavlja, da izpolnjuje ta pogoj. V primeru, da Telekom Slovenije ob preveritvi priključka ugotovi, da je naročnik kršil ta pogoj, se naročniku zaračuna celotni znesek pogodbenih obveznosti. Kot nov naročnik se ne upošteva naročnik, ki prehaja znotraj različnih omrežij Telekoma Slovenije, upošteva se le naročnik na lokaciji ne glede na tip priključka. Naročilo paketa TopTrio D je možno na optičnem omrežju Telekoma Slovenije, na lokacijah, kjer so zagotovljene tehnične možnosti: Ljubljana (Bežigrad), Ljubljana (Črnuče), Kranj, Domžale, Grosuplje, Slovenj Gradec, Maribor (Tezno), Nova Gorica, Novo mesto in Izola.

5Znižana mesečna naročnina paketov TopDuo TV, TopTrio B (43,95 EUR namesto 47,95 EUR), TopTrio C (52,95 EUR namesto 56,95 EUR), TopTrio D (89,95 EUR namesto 99,95 EUR) ter TopTrio Penzion (32,95 EUR namesto 35,95 EUR) velja, če so naročniki teh paketov istočasno tudi novi ali obstoječi naročniki enega izmed paketov storitev Mobitel: Enostavni 100, Enostavni 100 plus, Enostavni 300, Enostavni 300 plus, Enostavni 1000, Enostavni 1000 plus, Penzion 100, Penzion 300, Penzion 300 plus, Poslovni Enostavni 100, Poslovni Enostavni 100 plus, Poslovni Enostavni 300, Poslovni Enostavni 300 plus, Poslovni Enostavni 2000, Neomejeni A, Neomejeni B, Neomejeni C, Neomejeni D, Poslovni Neomejeni C, Poslovni Neomejeni D, Deezer neomejeni, EU neomejeni, Paket 2015, Paket 2014, Brezskrbni, EU brezskrbni in imajo naročen skupni račun. Ponudba velja od 2. 3. 2015 do 31. 1. 2016. V primeru prekinitve izbranega paketa Mobitel in/ali skupnega računa se naročnikom zaračuna polna mesečna naročnina izbranega paketa TopTrio.

6Novim in obstoječim nevezanim naročnikom pripada različno število BOX-ov glede na paket. Vsak nadaljnji BOX S se doplača po ceni 2,9 EUR z DDV na mesec. Naročniku, ki nima sklenjene naročnine z vezavo in ki ob sklenitvi naročnine z vezavo ne vzame nobenega najetega BOX-a, se obračuna popust pri navedeni naročnini v višini 1 EUR z DDV na mesec. Naročniku, ki ima sklenjeno naročniško razmerje z vezavo in ne poplača pogodbenih obveznosti, ne pripadajo brezplačni BOX-i glede na paket, ampak se doplačajo po ceni 2,9 EUR na mesec za vsak posamezni BOX S do izteka vezave. Če vezan naročnik na paketu ne vzame nobenega najetega BOX-a, se mu popust ne upošteva, se mu pa po izteku vezave prične obračunavati popust 1 EUR, oziroma lahko najame brezplačne BOX-e, glede na pripadajoči paket.

Naročnikom paketov TopTrio Brezžični in TopTrio Enostavni pripada en brezplačni najemni BOX-S. Vključevanje nadaljnjih BOX ali BOX S na teh paketih ni mogoče.

Slike so simbolične. Cene so v EUR z DDV.