Do pet mobilnih številk, ena naročnina

Združite več številk v eno naročnino in prihranite. Paket Dostopni C za več uporabnikov v eni mesečni naročnini vključuje neomejene pogovore, sporočila in 60 GB prenosa podatkov za 2, 3, 4 ali 5 mobilnih številk. Z ugodnostjo Poveži in prihrani si lahko naročnino še dodatno znižate.

Ponudbo še posebej priporočamo družinam.

 

Dostopni A2Dostopni C​1
Za dvaZa dva​ Za tri Za štiri Za pet
Klici v Sloveniji in v območju držav z EU-tarifo neomejeno neomejeno
Sporočila SMS/MMS​ v Sloveniji in v območju držav z EU-tarifo neomejeno neomejeno
Prenos podatkov v Sloveniji​ ​20 GB
​60 GB
Brez dodatnih stroškov v območju držav z EU-tarifo do 20 GB​do 20 GB​​
Klici iz Slovenije v EU-območje
120 minut120 minut
SKUPNA MESEČNA NAROČNINA 34​90€​​​ 5490 6785 8080 9375
ZNIŽANA SKUPNA MESEČNA NAROČNINA
3290z ugodnostjo Poveži in prihrani4 4890z ugodnostjo Poveži in prihrani4 6185z ugodnostjo Poveži in prihrani4 7480z ugodnostjo Poveži in prihrani4 8775z ugodnostjo Poveži in prihrani4
POŠLJI POVPRAŠEVANJE POŠLJI POVPRAŠEVANJE POŠLJI POVPRAŠEVANJE POŠLJI POVPRAŠEVANJE POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Opo​mbe

*Cena od 17,55​ EUR na osebo je izračunana iz mesečne naročnine paketa Brezskrbni C skupaj s štirimi podrejenimi naročniškimi razmerji Druga številka – Brezskrbni in upoštevano ugodnostjo Poveži in prihrani.

1Naročniško razmerje s paketom Dostopni C z do 4 dodatnimi naročniškimi razmerji Druga številka - Brezskrbni lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni uporabniki. Naročniško razmerje Druga številka - Brezskrbni je dodatno podrejeno naročniško razmerje. Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja paketa Dostopni C. Ob vklopu vsakega podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni se nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini v višini 12,95 EUR na mesec. Mesečna naročnina paketa Dostopni C znaša 41,95 EUR oz. 35,95 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani. Vključene količine storitev in mesečna naročnina navedenih paketov za več uporabnikov so razvidne iz tabele.

2Naročniško razmerje s paketom Dostopni A lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket Dostopni A z mesečno naročnino 21,95 EUR (19,95 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani) vključuje neomejene pogovore in neomejene SMS-/MMS-e v vsa slovenska omrežja, neomejene pogovore in SMS-e znotraj območja držav EU-tarife ter 120 minut pogovorov iz Slovenije v EU-območje. Poleg tega vključuje paket Dostopni A tudi 20 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ali v državah območja EU-tarife, paket Dostopni B 40 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 20 GB v državah območja EU-tarife) in paket Dostopni C 60 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 20 GB v državah območja EU-tarife). Pri poslanih in prejetih MMS-ih v državah območja EU-tarife se prenos podatkov odšteva od skupne količine prenosa podatkov. Po doseženi skupni vključeni količini prenosa podatkov se prenos podatkov ustavi. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v državah območja EU-tarife v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Naročniško razmerje Druga številka - Brezskrbni je dodatno podrejeno naročniško razmerje. Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja paketa Dostopni A. Ob vklopu vsakega podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni se nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini v višini 12,95 EUR na mesec. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 10,95​ EUR, v primeru spremembe iz obstoječega mobilnega naročniškega paketa v navedeni paket pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja in neomejeni SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.

4Poveži in prihrani: Koriščenje ugodnosti Poveži in p​rihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki spreminja naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje, kot izhajajo iz Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani za posamezno prodajno akcijo.

Preberite si več o paketih Dostopni A, Dostopni C in Druga številka.