Do pet mobilnih številk, ena naročnina

Združite več številk v eno naročnino in prihranite. Paket Dostopni C za več uporabnikov v eni mesečni naročnini vključuje neomejene pogovore, sporočila in 60 GB prenosa podatkov za 2, 3, 4 ali 5 mobilnih številk. Z ugodnostjo Poveži in prihrani si lahko naročnino še dodatno znižate.

Ponudbo še posebej priporočamo družinam.

 

50-odstotkov-popusta.png

Najnižja mesečna naročnina kar eno leto!

Vsem novim ali obstoječim naročnikom izbranih paketov omogočamo znižano mesečno naročnino, in to kar za eno leto .

Pripeljite novega uporabnika, izberita v sak svoj mobilni paket Dostopni A, B, C ali Neodvisni B in si z N ovoletno ugodnostjo za eno leto oba zagotovita znižano mesečno naročnino5 . Akcijska ponudba velja od 15. 11. 2017 do 31. 1. 2018.

 

 

Dostopni A

Za dva

Cena 36,98 € /mesec

Cena 34,98 € /mesec
z ugodnostjo Poveži in prihrani4

 • Klici v Sloveniji in v območju držav z EU-tarifo: neomejeno
 • Sporočila SMS/MMS v Sloveniji in območju držav z EU-tarifo: neomejeno
 • Prenos podatkov v Sloveniji: 20 GB
 • Brez dodatnih stroškov v območju držav z EU-tarifo: do 20 GB
 • Klici iz Slovenije v EU-območje: 120 minut

Dostopni B

Za dva

Cena 46,98 € /mesec

Cena 44,98 € /mesec
z ugodnostjo Poveži in prihrani4


Za tri

Cena 60,97 € /mesec

Cena 58,97 € /mesec
z ugodnostjo Poveži in prihrani4

 • Klici v Sloveniji in v območju držav z EU-tarifo: neomejeno
 • Sporočila SMS/MMS v Sloveniji in območju držav z EU-tarifo: neomejeno
 • Prenos podatkov v Sloveniji: 60 GB
 • Brez dodatnih stroškov v območju držav z EU-tarifo: do 20 GB
 • Klici iz Slovenije v EU-območje: 120 minut

Dostopni C

Za dva

Cena 56,98 € /mesec

Cena 50,98 € /mesec
z ugodnostjo Poveži in prihrani4


Za tri

Cena 70,97 € /mesec

Cena 64,97 € /mesec
z ugodnostjo Poveži in prihrani4


Za štiri

Cena 84,96 € /mesec

Cena 78,96 € /mesec
z ugodnostjo Poveži in prihrani4


Za pet

Cena 98,95 € /mesec

Cena 92,95 € /mesec
z ugodnostjo Poveži in prihrani4

 • Klici v Sloveniji in v območju držav z EU-tarifo: neomejeno
 • Sporočila SMS/MMS v Sloveniji in območju držav z EU-tarifo: neomejeno
 • Prenos podatkov v Sloveniji: 60 GB
 • Brez dodatnih stroškov v območju držav z EU-tarifo: do 20 GB
 • Klici iz Slovenije v EU-območje: 120 minut
Dostopni A Dostopni BDostopni C
Za dvaZa dvaZa triZa dva Za tri Za štiri Za pet
Klici v Sloveniji in v območju držav z EU-tarifo neomejeno neomejeno neomejeno
Sporočila SMS/MMS v Sloveniji in v območju držav z EU-tarifo neomejeno neomejeno neomejeno
Prenos podatkov v Sloveniji 20 GB
60 GB 60 GB
Brez dodatnih stroškov v območju držav z EU-tarifo do 20 GB do 20 GB do 20 GB
Klici iz Slovenije v EU-območje
120 minut 120 minut 120 minut
SKUPNA MESEČNA NAROČNINA 3698 4698 6097 5698 7097 8496 9895
ZNIŽANA SKUPNA MESEČNA NAROČNINA
3498z ugodnostjo Poveži in prihrani4 4498z ugodnostjo Poveži in prihrani4 5897z ugodnostjo Poveži in prihrani4 5098z ugodnostjo Poveži in prihrani4 6497z ugodnostjo Poveži in prihrani4 7896z ugodnostjo Poveži in prihrani4 9295z ugodnostjo Poveži in prihrani4
POŠLJI POVPRAŠEVANJE POŠLJI POVPRAŠEVANJE POŠLJI POVPRAŠEVANJE POŠLJI POVPRAŠEVANJE POŠLJI POVPRAŠEVANJE POŠLJI POVPRAŠEVANJE POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Opombe

*Cena od 17,55 EUR na osebo je izračunana iz mesečne naročnine paketa Brezskrbni C skupaj s štirimi podrejenimi naročniškimi razmerji Druga številka – Brezskrbni in upoštevano ugodnostjo Poveži in prihrani.

1Naročniško razmerje s paketom Dostopni C z do 4 dodatnimi naročniškimi razmerji Druga številka - Brezskrbni lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni uporabniki. Naročniško razmerje Druga številka - Brezskrbni je dodatno podrejeno naročniško razmerje. Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja paketa Dostopni C. Ob vklopu vsakega podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni se nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini v višini 13,99 EUR na mesec. Mesečna naročnina paketa Dostopni C znaša 42,99 EUR oz. 36,99 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani. Vključene količine storitev in mesečna naročnina navedenih paketov za več uporabnikov so razvidne iz tabele.

2Naročniško razmerje s paketom Dostopni A lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket Dostopni A z mesečno naročnino 22,99 EUR (20,99 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani) vključuje neomejene pogovore in neomejene SMS-/MMS-e v vsa slovenska omrežja, neomejene pogovore in SMS-e znotraj območja držav EU-tarife ter 120 minut pogovorov iz Slovenije v EU-območje. Poleg tega vključuje paket Dostopni A tudi 20 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije ali v državah območja EU-tarife, paket Dostopni B 40 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 20 GB v državah območja EU-tarife) in paket Dostopni C 60 GB prenosa podatkov, ki jih je mogoče porabiti v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (od tega brezplačno do 20 GB v državah območja EU-tarife). Pri poslanih in prejetih MMS-ih v državah območja EU-tarife se prenos podatkov odšteva od skupne količine prenosa podatkov. Po doseženi skupni vključeni količini prenosa podatkov se prenos podatkov ustavi. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in v državah območja EU-tarife v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Naročniško razmerje Druga številka - Brezskrbni je dodatno podrejeno naročniško razmerje. Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja paketa Dostopni A. Ob vklopu vsakega podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni se nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini v višini 13,99 EUR na mesec. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 10,95 EUR, v primeru spremembe iz obstoječega mobilnega naročniškega paketa v navedeni paket pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja in neomejeni SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.

4Poveži in prihrani: Koriščenje ugodnosti Poveži in p rihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki spreminja naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje, kot izhajajo iz Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani za posamezno prodajno akcijo.

5Novoletna ugodnost prinaša znižano mesečno naročnino naročnikom paketov Dostopni A, B, C in Neodvisni B, ki v akcijskem obdobju od 15. 11. 2017 do 31. 1. 2018 pridobijo novega naročnika paketa Dostopni A, B, C ali Neodvisni B. Obstoječi naročnik kodo za znižano mesečno naročnino pridobi tako, da pošlje SMS s ključno besedo NOVOLETNA KODA na 1918. Pridobljeno kodo nato podari novemu naročniku, ki sklene naročniško razmerje z enim od omenjenih paketov. Ta nato kodo, ki jo je prejel od obstoječega naročnika, v SMS-sporočilu z vsebino NOVOLETNA XXXXXX (XXXXXX pomeni kodo) posreduje na 1918. Ob izpolnjenih pogojih akcije se znižana mesečna naročnina aktivira na obstoječem in novem naročniškem razmerju, oba naročnika pa prejmeta potrditveni SMS. Ugodnost velja 12 mesecev od dneva aktivacije. Vezava ni pogoj za koriščenje ugodnosti. Novoletna ugodnost se izključuje z vsemi obstoječimi popusti (razen s popustom Poveži in prihrani). V primeru spremembe paketa v paket, ki ni vključen v to akcijo, se ugodnost izključi.
Akcijska znižana mesečna naročnina paketov Dostopni A (8,99 EUR), Dostopni B (18,99 EUR) in Dostopni C (24,99 EUR) je izračunana iz redne mesečne naročnine paketa z upoštevano novoletno ugodnostjo ter ugodnostjo Poveži in prihrani (-2 EUR pri paketih Dostopni A in Dostopni B ter -6 EUR pri paketu Dostopni C).
Akcijska znižana mesečna naročnina paketov Dostopni A (10,99 EUR), Dostopni B (20,99 EUR), Dostopni C (30,99 EUR) in Neodvisni B (8,99 EUR) je izračunana iz redne mesečne naročnine paketa in z upoštevano Novoletno ugodnostjo.

Preberite si več o paketih Dostopni A, Dostopni B,Dostopni C in Druga številka.