​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  

Ugodnosti Penzion novim in obstoječim naročnikom prinašajo:

  • 1 EUR popusta na mesečno naročnino mobilnih paketov Enostavni A, B, Dostopni A, B in C,
  • neomejene klice na vse mobilne številke Telekoma Slovenije v domačem omrežju v paketih Enostavni A in B,​
  • brezplačno priključno takso in brezplačno menjavo mobilnega paketa,
  • 1 EUR dodatnega popusta na mesečno naročnino paketov TopTrio A, Trio  A, B in C.


Ugodnosti Penzion v paketih Enostavni prinašajo neomejene klice v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije3.


Enostavni in ugodni mobiteli​

Podrobnejši opis in test mobitela Doro 8031
​​
PRIKAŽI VSE ENOSTAVNE MOBITELE V PRODAJI
Brezplačno svetovanje​

Če si želite podrobneje seznaniti z ugodnostmi Penzion in uporabnimi storitvami, ki jih omogočajo pametni mobiteli, tablice in napredna televizija, si rezervirajte svoj termin za svetovanje. Preverite, kje vse potekajo brezplačne izobraževalne urice.

Preberi več

Ponudba mobilnih paketov za upokojence in aktivne nad 60 let:

Modro je povezati vse storitve za dom​​​POVEŽITE IN PRIHRANITE
: Izbrani mobilni in fiksni paket povežite na​ skupen račun ter izkoristite popust. Če fiksnemu paketu dodate še elektriko Telekoma Slovenije, si za 1 leto še dodatno znižate naročnino za 10 EUR na mesec. V prvem letu tako lahko prihranite do 144 EUR.2

Ponudba paketov TopTrio za upokojence in aktivne nad 60 let:

Izberite si paket, ki vam najbolj ustreza, in si ga po želji dodatno prilagodite.

Trio A

do 10/2​ Mbit/s

hitrost interneta

več kot 125 programov
več kot 13 HD-programov

programska shema: Osnovna

200 min

telefonije v vsa slovenska omrežja
  • BOX za prvi TV brezplačen
  • možnost večih BOX-ov

Trio C

do 100/20 Mbit/s

hitrost interneta

več kot 250 programov
več kot 42 HD-programov​

programska shema: Standard z brezplačno nadgradnjo v Mega HD vsaka 2 meseca

1.000 min

telefonije v vsa slovenska omrežja
  • BOX za prvi TV brezplačen
  • možnost večih​ BOX-ov
Televizorji po nižji ceni za naročnike paketov Trio​

E-oskrbaE-oskrba omogoča oskrbo na daljavo in 24-urno varno bivanje na domu vsem, ki potrebujejo podporo pri samostojnem življenju v domačem okolju. Napredna rešitev je prejela številna priznanja za kakovost, uporabljajo pa jo številni uporabniki po svetu.

Preberite več


Pogoji

1Prihranek 456 EUR v dveh letih velja za nove naročnike paketov Enostavni A in Trio B ob vezavi za 2 leti, ki imajo skupni račun, in je izračunan kot seštevek dvoletnih prihrankov pri paketu Enostavni A (ugodnost Poveži in prihrani - 2 EUR, ugodnost Penzion - 1 EUR, skupno 24 x 3 EUR = 72 EUR prihranka), dvoletnih prihrankov pri paketu Trio B (ugodnost Poveži in prihrani - 2 EUR, ugodnost Penzion - 1 EUR, skupno 24 x 3 EUR = 72 EUR prihranka) in enoletnega prihranka pri paketu Trio B zaradi akcijske mesečne naročnine (-26 EUR, torej 12 x 26 EUR = 312 EUR). Seštevek vseh prihrankov v dveh letih je 72 + 72 + 312 = 456 EUR

​Popust 12 x 10 EUR na mesečno naročnino fiksnega paketa s televizijo velja v primeru sočasne sklenitve pogodbe za dobavo elektrike ter vezave za 24 mesecev. Ob povezavi paketa Solo TV ali Trio B s skupnim računom z elektriko velja dodaten 1 EUR popusta na mesec (skupaj - 11 EUR). Pri paketu Trio B pa velja tudi ugodnost Penzion z dodatnim 1 EUR popusta na mesec (skupaj - 12 EUR na mesec). Prihranek do 144 EUR v enem letu velja za naročnike paketa Trio B ob vezavi za 24 mesecev in je izračunan kot seštevek mesečnih prihrankov v enem letu (12 x 12 EUR = 144 EUR). Ponudba velja od 3. 2. do 21. 3. 2018.

3 Ugodnosti Penzion so na voljo zasebnim uporabnikom, ki so starejši od 60 let ali imajo status upokojenca: 1 EUR popusta na mesečno naročnino mobilnih paketov Enostavni A, B, brezplačna priključna taksa in menjava mobilnega paketa v Enostavni A, B, Dostopni A, B in C, neomejeni klici znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije ter 1 EUR popusta na pakete TopTrio. Za klice znotraj mobilnega omrežja Telekom Slovenije veljajo neomejeni pogovori, ki so namenjeni običajni rabi storitve. Ugodnost Penzion je mogoče uveljavljati na največ enem mobilnem naročniškem razmerju.
Ugodnosti Penzion se ne izključujejo z ugodnostjo Poveži in prihrani. Ugodnosti lahko pridobijo tudi nezaposleni, ki izpolnjujejo starostni pogoj, pri čemer morajo ob sklenitvi razmerja predložiti poroštveno izjavo zaposlene osebe. Za pridobitev ugodnosti Penzion je treba predložiti naslednje dokumente oz. podatke: osebni dokument s sliko (na vpogled), davčno številko oz. kopijo davčnega kartončka, upokojenci še kopijo odločbe o upokojitvi ali pokojninskega odrezka (šifra 01 ali 09), ki ni starejši od treh mesecev, ali Kartico upokojenca (na vpogled), zaposlene osebe v starosti nad 60 let pa podatek o zaposlitvi.

4Ugodnost Poveži in prihrani: Za 2 EUR znižana mesečna naročnina mobilnega paketa velja za naročnike, ki so istočasno tudi naročniki enega izmed izbranih fiksnih paketov in/ ali PSTN/ISDN/WLL ali fiksnih poslovnih paketov. Za 2 EUR znižana mesečna naročnina paketa TopTrio A velja za naročnike, ki so istočasno tudi novi ali obstoječi naročniki enega izmed izbranih mobilnih paketov Telekoma Slovenije (podrobnosti so v prodajni ponudbi Poveži in Prihrani na www.telekom.si in na prodajnih mestih Telekoma Slovenije) in imajo naročen skupni račun. V primeru prekinitve izbranega paketa in/ali skupnega računa se naročnikom zaračuna polna mesečna naročnina paketa.

61 EUR popusta na mesec ob naročilu elektrike: Naročniki Telekoma Slovenije, ki sklenejo naročniško razmerje z elektriko in naročijo skupni račun, lahko prejmejo popust v znesku 1 EUR na mesečno naročnino pri fiksnih paketih, ki vsebujejo fiksni internet ali televizijo ali fiksno telefonijo ali kabelsko TV, ali pri mobilnih paketih Telekoma Slovenije za zasebne uporabnike, kjer velja popust Poveži in prihrani - elektrika. Mobilni paketi, vključeni v ponudbo Poveži in Prihrani - elektrika, so navedeni v ponudbi Poveži in Prihrani, objavljeni na www.telekom.si.

7Znižana mesečna naročnina paketa Enostavni A: 12,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta), 10,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta) in ugodnostjo Poveži in prihrani (2 EUR popusta).

Znižana mesečna naročnina paketa Enostavni B: 15,95 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta), 14,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta) in ugodnostjo Poveži in prihrani (2 EUR popusta).

Znižana mesečna naročnina paketa Brezskrbni A: 20,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta), 18,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta) in ugodnostjo Poveži in prihrani (2 EUR popusta).

Znižana mesečna naročnina paketa Brezskrbni B: 20,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta), 18,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta) in ugodnostjo Poveži in prihrani (2 EUR popusta).

Znižana mesečna naročnina paketa TopTrio A: 43,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta), 37,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta) in akcijsko ugodnostjo (6 EUR popusta), 35,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta), akcijsko ugodnostjo (6 EUR popusta) in ugodnostjo Poveži in prihrani (2 EUR popusta), 36,99 EUR pa je cena, ki poleg omenjenih popustov vključuje tudi popust za naročnike elektrike Telekoma Slovenije.

Znižana mesečna naročnina paketa TopTrio B: 52,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta), 46,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta) in akcijsko ugodnostjo (6 EUR popusta), 42,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta), akcijsko ugodnostjo (6 EUR popusta) in ugodnostjo Poveži in prihrani (2 EUR popusta), 41,99 EUR pa je cena, ki poleg omenjenih popustov vključuje tudi popust za naročnike elektrike Telekoma Slovenije.

Znižana mesečna naročnina paketa TopTrio C: 61,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta), 55,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta) in akcijsko ugodnostjo (6 EUR popusta), 51,99 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta), akcijsko ugodnostjo (6 EUR popusta) in ugodnostjo Poveži in prihrani (2 EUR popusta), 50,99 EUR pa je cena, ki poleg omenjenih popustov vključuje tudi popust za naročnike elektrike Telekoma Slovenije.

Cena 47,98 EUR na mesec je izračunana iz seštevka znižanih mesečnih naročnin paketa Enostavni B (14,99 EUR namesto 17,99 EUR) in paketa TopTrio A (32,99 EUR namesto 41,99 EUR) ter upoštevanim 1 EUR popusta na skupnem računu za naročnike elektrike Telekoma Slovenije.

8Zaračunavanje prenosa podatkov pri paketu Brezskrbni A: Zneskovni limit prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije je 2 EUR mesečno; do zneskovnega limita se prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije obračunava po ceni paketa, ki je 0,01 EUR/MB (prenos podatkov se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR /MB), vendar ne več kot 2 EUR na mesec).

9Zaračunavanje prenosa podatkov pri paketu Brezskrbni B : zneskovni limit prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije je 5 EUR mesečno; do zneskovnega limita se prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije obračunava po ceni paketa, ki je 0,01 EUR/MB. (prenos podatkov se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR/MB), vendar ne več kot 5 EUR na mesec).

10Vključene minute za klice v fiksna slovenska omrežja.

11Novim naročnikom paketov TopTrio A, Trio A in B pripada v najem en TV-komunikator BOX S, naročnikom Trio C pa 2 BOX-a S. Naročnik lahko na svoje naročniško razmerje pridobi v uporabo največ štiri TV-komunikatorje, pri čemer za preostale tri oz. dva plača 2,90 EUR na mesec. Obstoječi naročniki, ki že razpolagajo z ustreznim TV-komunikatorjem (s kupljenim ali najetim), so do najema novega TV-komunikatorja upravičeni v primeru, da je obstoječi TV-komunikator nedelujoč. Obstoječim naročnikom, ki še nimajo TV-komunikatorja, se za prvi najemni BOX S zaračuna enkraten strošek izdaje prvega BOX-a v višini 20 EUR.

12Vključene enote storitev (500 oz. 1000 enot) porabijo za pogovore v vsa slovenska omrežja v skladu z običajno uporabo storitve in pošiljanje SMS-/MMS-ov, 500 MB oziroma 1 GB pa lahko porabijo za paketni prenos podatkov. Ena enota storitve je enaka eni minuti pogovora v vsa slovenska omrežja ali enemu poslanemu SMS-/MMS-u. Količine veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije in znotraj območja držav z EU-tarifo (pri poslanih in prejetih MMS-ih v območju držav z EU-tarifo se prenos podatkov odšteva iz skupne količine prenosa podatkov), razen neomejenih klicev, ki veljajo za klice znotraj mobilnega omrežja Telekoma Slovenije, v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročniku zaračuna priključna taksa v višini 10,95 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za mobilne storitve v navedena paketa pa se zaračuna enkratni znesek v višini 10,95 EUR. Cene vključujejo DDV. Pogovori v vsa slovenska omrežja so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo.

Prodajna ponudba ugodnosti Penzion
Prodajna ponudba fiksnih storitev
Prodajna ponudba Poveži in prihrani
Prodajna ponudba elektrika Telekoma Slovenije

​​​​​​

Pišite nam

Prosim izberite vrsto sporočila: