​​​​​​​
 
 

Rajši tipkaš ali govor​iš?

V vsakem primeru si na pravem mestu. Preveri izbrano ponudbo paketov za mlade in si zagotovi pravega.

 
 

Itak, da je boljše dvojno.

Mobilni paket za mlade, Dogaja, z 10 GB prenosa podatkov + 10 GB ob vezavi z mobitelom.3

 
 

Samo zate smo pripravili spodnja paketa:1

Paket Hej

neomejeno

minute v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije

neomejeno

sporočil SMS/MMS

250 enot

minute v druga slovenska omrežja ali prenos podatkov
  • TViN Shramba S (5 GB)
  • LTE/4G

ŠE VEČ NETA!Paket Dogaja

10 GB + 10 GB3

prenosa podatkov

Klici in sporočila v vsa slovenska omrežja po porabi

oz. največ 4 € na mesec


  • TViN Shramba S (5 GB)
  • LTE/4G
Pogoji paketov za mlade in opombe

11Naročniško razmerje s paketom Hej lahko sklene zasebni uporabnik med 11. in 31. letom starosti v skladu z Navodili za sklenitev naročniškega razmerja Telekom Slovenije za mlade. Paket Hej vključuje neomejene klice v omrežju Telekoma Slovenije in neomejene SMS/MMS v vsa slovenska omrežja, 250 enot pa je namenjenih za minute pogovorov v ostala slovenska omrežja ali prenos podatkov za ceno 13,95 € mesečno. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Vključene enote storitev se porabljajo tudi v območju EU. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo naročniškega razmerja za navedeni naročniški paket se naročniku ne zaračuna priključna taksa po veljavnem ceniku. V primeru spremembe iz obstoječega naročniškega paketa (razen iz paketov za mlade) za storitve Mobitel v navedeni paket se naročniku zaračuna po veljavnem ceniku. Cene so v EUR z DDV. Pogovori v vsa slovenska omrežja in SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.

Naročniško razmerje s paketom Dogaja lahko sklene zasebni uporabnik med 11. in 31. letom starosti v skladu z Navodili za sklenitev naročniškega razmerja Telekom Slovenije za mlade. Paket z mesečno naročnino 16,95 EUR vključuje 10 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Minute pogovorov in sporočila SMS/MMS vsa slovenska omrežja se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,02 EUR/minuto ali SMS/MMS), vendar ne več kot 4 EUR na mesec. Za paket Dogaja se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (10 GB) hitrost prenosa podatkov onemogoči, uporabnik pa ima na voljo dodatne zakupe PPU. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Ugodnost brezplačne storitve LTE PLUS velja ob vklopu storitve (s ključno besedo LTE PLUS na 1918 ali na prodajnem mestu) na naročniškem razmerju Dogaja v obdobju od 8. 6. 2016 do 31. 12. 2016. Po izteku promocije se storitev zaračuna po veljavnem ceniku. S sklenitvijo naročniškega razmerja za navedeni naročniški paket se naročniku ne zaračuna priključna taksa po veljavnem ceniku. V primeru spremembe iz obstoječega naročniškega paketa (razen iz paketov za mlade) za storitve Mobitel v navedeni paket se naročniku zaračuna po veljavnem ceniku. Cene so v EUR z DDV. Pogovori v vsa slovenska omrežja in SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.

2Poveži in Prihrani: Koriščenje ugodnosti Poveži in Prihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki spreminja naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje, kot izhajajo iz Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani za posamezno prodajno akcijo.

3Storitev Dodatni GPRS PPU 10 GB vključuje 10 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije s hitrostjo do 150/50 Mb/s. Storitev je brezplačna in je v tej akciji na voljo le naročnikom paketa Dogaja, ki bodo v obdobju od 15. 9. 2016 do 15. 11. 2016 sklenili oz. podaljšali naročniško razmerje za obdobje vezave 12 ali 24 mesecev z akcijskim nakupom naprave. Naročniki paketa, ki bodo sklenili oz. podaljšali naročniško razmerje bodo upravičeni do brezplačne storitve 10 GB za čas vezave (torej 12 ali 24 mesecev). Po poteku vezave bo storitev samodejno izključena. Mobilno omrežje Telekoma Slovenije LTE/4G omogoča teoretične hitrosti prenosa podatkov do 150 Mb/s v smeri k uporabniku in do 50 Mb/s v smeri od uporabnika. Mobilno omrežje Telekoma Slovenije GSM/UMTS omogoča teoretične hitrosti do 21,6 Mb/s v smeri k uporabniku (HSDPA) in do 5,76 Mb/s v smeri od uporabnika (HSUPA). Dejansko dosežene hitrosti so manjše od teoretičnih; odvisne so od kakovosti povezav, naprav, ter pokritosti s signalom GSM/UMTS/LTE radijskega signala. Telekom Slovenije, d. d., si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev.


Oglejte si še ostale storitve in pakete:

Za brezskrbno komunikacijo v EU in na Hrvaškem


Zagotovi si večji nadzor nad stroški in ugodno komunikacijo v tujini.

EU zakup

Izkoristi prednosti hitrega mobilnega interneta na Hrvaškem.

HR internet
​​​