​​​​​​​
 
 

Rajši tipkaš a​li govor​iš?

V vsakem primeru si na pravem mestu. Preveri izbrano ponudbo paketov za mlade in si zagotovi pravega.

 
 

Mobilni paket za mlade, Dogaja:

​​​akcijska ponudba 5 EUR popusta na mesečno naročnino za polovico obdobja vezave!2​

 
 

Samo zate smo pripravili spodnja paketa:1

Paket Hej

neomejeno

minute v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije

neomejeno

sporočil SMS/MMS

250 enot

minute v druga slovenska omrežja ali prenos podatkov
  • TViN Shramba S (5 GB)
  • LTE/4G

Paket Dogaja

10 GB

prenosa podatkov
​ ​

k​lici in sporočila v vsa slovenska omrežja po porabi

oz. največ 4 € na mesec


  • TViN Shramba S (5 GB)
  • LTE/4G
Pogoji paketov za mlade in opombe

1Naročniško razmerje s paketom Hej lahko sklene zasebni uporabnik med 11. in 31. letom starosti v skladu z Navodili za sklenitev naročniškega razmerja Telekom Slovenije za mlade. Paket Hej vključuje neomejene klice v omrežju Telekoma Slovenije in neomejene SMS/MMS v vsa slovenska omrežja, 250 enot pa je namenjenih za minute pogovorov v ostala slovenska omrežja ali prenos podatkov za ceno 14,95 € mesečno. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Vključene enote storitev se porabljajo tudi v območju EU. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo naročniškega razmerja za navedeni naročniški paket se naročniku ne zaračuna priključna taksa po veljavnem ceniku. V primeru spremembe iz obstoječega naročniškega paketa (razen iz paketov za mlade) za storitve Mobitel v navedeni paket se naročniku zaračuna po veljavnem ceniku. Cene so v EUR z DDV. Pogovori v vsa slovenska omrežja in SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.

Naročniško razmerje s paketom Dogaja lahko sklene zasebni uporabnik med 11. in 31. letom starosti v skladu z Navodili za sklenitev naročniškega razmerja Telekom Slovenije za mlade. Paket z mesečno naročnino 17​,95 EUR vključuje 10 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Minute pogovorov in sporočila SMS/MMS vsa slovenska omrežja se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,02 EUR/minuto ali SMS/MMS), vendar ne več kot 4 EUR na mesec. Za paket Dogaja se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (10 GB) hitrost prenosa podatkov onemogoči, uporabnik pa ima na voljo dodatne zakupe PPU. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Ugodnost brezplačne storitve LTE PLUS velja ob vklopu storitve (s ključno besedo LTE PLUS na 1918 ali na prodajnem mestu) na naročniškem razmerju Dogaja v obdobju od 8. 6. 2016 do ​1. 3. 2017.​ Po izteku promocije se storitev zaračuna po veljavnem ceniku. S sklenitvijo naročniškega razmerja za navedeni naročniški paket se naročniku ne zaračuna priključna taksa po veljavnem ceniku. V primeru spremembe iz obstoječega naročniškega paketa (razen iz paketov za mlade) za storitve Mobitel v navedeni paket se naročniku zaračuna po veljavnem ceniku. Cene so v EUR z DDV. Pogovori v vsa slovenska omrežja in SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.​

2Ugodnost 5 EUR popusta na mesečno naročnino velja za naročnike paketov Enostavni B, Brezskrbni B in Dogaja ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega razmerja v obdobju od 16. 11. 2016 do 31. 1. 2017. Naročniki, ki vežejo svoje naročniško razmerje za 24 mesecev z akcijskim nakupom naprave v skladu s Pogoji akcijskega nakupa naprav, dobijo 12 mesecev navedene ugodnosti, naročniki, ki se vežejo za 12 mesecev, pa dobijo 6 mesecev navedene ugodnosti. Navedeni popust se izključuje z vsemi popusti na mesečno naročnino, razen z ugodnostjo Poveži in prihrani ter ugodnostmi Penzion. Po izteku 12 oz. 6 mesecev se mesečna naročnina paketa zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. Cene so v EUR z DDV. Več informacij o navedenih paketih in navedeni ugodnosti je na voljo v prodajnih ponudbah paketov. ​

3Poveži in Prihrani: Koriščenje ugodnosti Poveži in Prihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki spreminja naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje, kot izhajajo iz Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani za posamezno prodajno akcijo.​


O​glejte si še ostale storitve in pakete:

Za brezskrbno komunikacijo v EU in na Hrvaškem


Zagotovi si večji nadzor nad stroški in ugodno komunikacijo v tujini.

EU zakup

Izkoristi prednosti hitrega mobilnega interneta na Hrvaškem.

HR internet
​​​