​​​​​​​
 
​  

Rajši tipkaš a​li govor​iš?

V vsakem primeru si na pravem mestu. Preveri izbrano ponudbo paketov za mlade in si zagotovi pravega.

 
 
 
 

Mobilni paket za mlade Dogaja:

Razveselite prijatelja z novo pomlad​no akcijsko ponudbo mobilnih paketov in prihranita oba! 2 leti polovična mesečna naročnina brez vezave.​2​
Več​

 
 

Samo zate smo pripravili spodnja paketa:1

Paket Hej

neomejeno

minute v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije

neomejeno

sporočil SMS/MMS

250 enot

minute v druga slovenska omrežja ali prenos podatkov
  • TViN Shramba S (5 GB)
  • LTE/4G

Paket Dogaja

10 GB

prenosa podatkov
​ ​

k​lici in sporočila v vsa slovenska omrežja po porabi

oz. največ 4 € na mesec


  • TViN Shramba S (5 GB)
  • LTE/4G
Pogoji paketov za mlade in opombe

1Naročniško razmerje s paketom Hej lahko sklene zasebni uporabnik med 11. in 31. letom starosti v skladu z Navodili za sklenitev naročniškega razmerja Telekom Slovenije za mlade. Paket Hej vključuje neomejene klice v omrežju Telekoma Slovenije in neomejene SMS/MMS v vsa slovenska omrežja, 250 enot pa je namenjenih za minute pogovorov v ostala slovenska omrežja ali prenos podatkov za ceno 14,95 € mesečno. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Vključene enote storitev se porabljajo tudi v območju EU. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo naročniškega razmerja za navedeni naročniški paket se naročniku ne zaračuna priključna taksa po veljavnem ceniku. V primeru spremembe iz obstoječega naročniškega paketa (razen iz paketov za mlade) za storitve Mobitel v navedeni paket se naročniku zaračuna po veljavnem ceniku. Cene so v EUR z DDV. Pogovori v vsa slovenska omrežja in SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.

Naročniško razmerje s paketom Dogaja lahko sklene zasebni uporabnik med 11. in 31. letom starosti v skladu z Navodili za sklenitev naročniškega razmerja Telekom Slovenije za mlade. Paket z mesečno naročnino 17,95 EUR vključuje 10 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Minute pogovorov in sporočila SMS/MMS vsa slovenska omrežja se naročnikom obračunajo po ceniku navedenega paketa (0,02 EUR/minuto ali SMS/MMS), vendar ne več kot 4 EUR na mesec. Pri paketu Dogaja se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (10 GB) hitrost prenosa podatkov onemogoči, uporabnik pa ima na voljo dodatne zakupe PPU. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Z vklopom storitve LTE (s ključno besedo LTE na 1918) se uporabniku omogoči uporaba storitve LTE/4G 150/50. Storitev Hitri internet LTE/4G 150/50 omogoča najvišjo teoretično maksimalno hitrost prenosa podatkov do 150 Mb/s v smeri k uporabniku in do 50 Mb/s iz smeri uporabnika in je za naročnike paketa Dogaja brezplačna. S sklenitvijo naročniškega razmerja za navedeni naročniški paket se naročniku ne zaračuna priključna taksa po veljavnem ceniku. V primeru spremembe iz obstoječega mobilnega naročniškega paketa (razen iz paketov za mlade) v navedeni paket se naročniku zaračuna po veljavnem ceniku. Cene so v EUR z DDV. Pogovori v vsa slovenska omrežja in SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.​

2Akcijska ponudba - 50 % popusta na mesečno naročnino velja za naročnike paketov Brezskrbni A, B, C in Dogaja, ki v akcijskem obdobju od 9. 2. do 30. 4​. 2017 pridobijo novega naročnika paketa Brezskrbni A, B, C ali Dogaja. Kodo za popust lahko pridobijo tako, da pošljejo SMS s ključno besedo OBJEM KODA na 1918. V drugem koraku novi naročnik sklene naročniško razmerje z enim od omenjenih paketov, nato pa kodo, ki jo je prejel od obstoječega naročnika, v SMS-sporočilu s ključno besedo OBJEM XYXYXY (XYXYXY pomeni kodo) posreduje na številko 1918. Ob uspešno zaključenem drugem koraku in izpolnjenih pogojih akcije se popust na mesečno naročnino aktivira na obstoječem in novem naročniškem razmerju in velja 24 mesecev od dneva aktivacije. V primeru uspešne aktivacije popusta oba uporabnika prejmeta potrditveno SMS-obvestilo. Vezava ni pogoj za koriščenje ugodnosti.

3Poveži in Prihrani: Koriščenje ugodnosti Poveži in Prihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki spreminja naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje, kot izhajajo iz Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani za posamezno prodajno akcijo.​


O​glejte si še ostale storitve in pakete:

Za brezskrbno komunikacijo v EU in na Hrvaškem


Zagotovi si večji nadzor nad stroški in ugodno komunikacijo v tujini.

EU zakup

Izkoristi prednosti hitrega mobilnega interneta na Hrvaškem.

HR internet
​​​