​​​​​​​
 
​  

Rajši tipkaš a​li govor​iš?

V vsakem primeru si na pravem mestu. Preveri izbrano ponudbo paketov za mlade in si zagotovi pravega.

 
 
 
 

Mobilni paket za mlade Dogaja:

Dvojne količine za prenos podatkov! Sedaj kar 20 GB​.​1​

 
 

Samo zate smo pripravili spodnja paketa:1

Paket Hej

neomejeni

pogovori v mobilnem omrežju TS

neomejena

sporočia​ SMS/MMS

250 enot

za klice v druga slovenska omrežja​​

250 MB

za prenos podatkov​
  • TViN Shramba S (5 GB)
  • LTE/4G

Paket Dogaja

20 GB

prenosa podatkov
​ ​

k​lici in sporočila v vsa slovenska omrežja po porabi

oz. največ 4 € na mesec


  • TViN Shramba S (5 GB)
  • LTE/4G
Pogoji paketov za mlade in opombe

1Naročniško razmerje s paketom Hej lahko sklene zasebni uporabnik med 11. in 31. letom starosti v skladu z Navodili za sklenitev naročniškega razmerja Telekom Slovenije za mlade. Paket Hej vključuje neomejene klice v mobilno omrežje TS in neomejene SMS/MMS v vsa slovenska omrežja, 250 enot za klice v druga slovenska omrežja in 250 MB pa je namenjenih za ​prenos podatkov za ceno 14,95 € mesečno. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Vključene enote storitev se porabljajo tudi v območju EU. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo naročniškega razmerja za navedeni naročniški paket se naročniku ne zaračuna priključna taksa po veljavnem ceniku. V primeru spremembe iz obstoječega naročniškega paketa (razen iz paketov za mlade) za storitve Mobitel v navedeni paket se naročniku zaračuna po veljavnem ceniku. Cene so v EUR z DDV. Pogovori v vsa slovenska omrežja in SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.

Naročniško razmerje s paketom Dogaja lahko sklene zasebni uporabnik med 11. in 31. letom starosti v skladu z Navodili za sklenitev naročniškega razmerja Telekom Slovenije za mlade. Paket z mesečno naročnino 17,95 EUR vključuje 20 GB prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije. Minute pogovorov in sporočila SMS/MMS vsa slovenska omrežja se naročnikom obračunajo po ceniku navedenega paketa (0,02 EUR/minuto ali SMS/MMS), vendar ne več kot 4 EUR na mesec. Pri paketu Dogaja se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (20 GB) hitrost prenosa podatkov onemogoči, uporabnik pa ima na voljo dodatne zakupe PPU. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Z vklopom storitve LTE (s ključno besedo LTE na 1918) se uporabniku omogoči uporaba storitve LTE/4G 150/50. Storitev Hitri internet LTE/4G 150/50 omogoča najvišjo teoretično maksimalno hitrost prenosa podatkov do 150 Mb/s v smeri k uporabniku in do 50 Mb/s iz smeri uporabnika in je za naročnike paketa Dogaja brezplačna. S sklenitvijo naročniškega razmerja za navedeni naročniški paket se naročniku ne zaračuna priključna taksa po veljavnem ceniku. V primeru spremembe iz obstoječega mobilnega naročniškega paketa (razen iz paketov za mlade) v navedeni paket se naročniku zaračuna po veljavnem ceniku. Cene so v EUR z DDV. Pogovori v vsa slovenska omrežja in SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.​

2Poveži in Prihrani: Koriščenje ugodnosti Poveži in Prihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani​, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki spreminja naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje, kot izhajajo iz Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani za posamezno prodajno akcijo.


O​glejte si še ostale storitve in pakete:

Za brezskrbno komunikacijo v EU in na Hrvaškem


Zagotovi si večji nadzor nad stroški in ugodno komunikacijo v tujini.

EU zakup

Izkoristi prednosti hitrega mobilnega interneta na Hrvaškem.

HR internet
​​​