​​​​​​​​​​
 

Prenos 100 MB datoteke

 • Hitri internet LTE/4G

  Prenos k uporabniku
  Prenos od uporabnika
  0 MB 0 MB
 • Internet 3G

  0 MB 0 MB
  Prenos k uporabniku
  Prenos od uporabnika
  0 MB 0 MB

  Internet 3G

Odzivni čas [ms]

 • Hitri internet LTE/4G

  0 ms
 • Internet 3G

  0 ms
  0 ms

  Internet 3G

Youtube video [1080p/10 min]

 • Hitri internet LTE/4G

  0,0 s
 • Internet 3G

  0,0 s

  Internet 3G

Seznam vseh krajev z hitrom internetom LTE/4G