Vse dodatne storitve za nadgraditev vašega mobilnega paketa.


 

 

 

Internet LTE/4G
Opciji 500 ali 1000 enot za paketa Enostavni A in B
Limit prenosa podatkov
Internet na mobitelu
Deezer
Zakupi za EU
HR-internet
Limit za paketni prenos podatkov v tujini
Blokada paketnega prenosa podatkov v tujini
Opcije pogovorov in sporočil za tujino
Podatkovne opcije za tujino
Opciji Balkan
Komunikator
Pošlji SMS
Količinski popust za več paketnih prenosov podatkov
Klicni prenos podatkov
SMS-gostovanje
SMS-kopija in SMS-posredovanje
Mobilno glasovanje
Zapora za klice
Prikaz številke
Prenos dobroimetja med predplačniškimi računi
Čakajoči klic
Konferenčna zveza
Klic na donacijske številke 090
E-certifikat
Integral
Podaljšanje veljavnosti računa Mobi brez polnitve
Avtotelefon
BlackBerry
Gostovanje Mobi
Zavarovanje naprav
Zadržanje zveze
Moje tri številke
MMS
Paketni prenos podatkov
Žepnina Mobi
M:Rokovnik
Monitor Alarm
Preusmeritev klica
SMS-/MMS-paketi za naročnike
SMS-zgrešeni klici
Monitor
Posebne številke
Premijske številke 090
Opcija 100
SMS-račun
Videotelefonija
Monitor Moneta
Klicna opcija Moja država in Klicna opcija EU