Vse dodatne storitve za nadgraditev vašega mobilnega paketa.


 

 

 

Internet LTE/4G
Opciji 500 ali 1000 enot za paketa Enostavni A in B
Limit prenosa podatkov
Internet na mobitelu
Deezer
Zakupi za EU
HR-internet
Limit za paketni prenos podatkov v tujini
Blokada paketnega prenosa podatkov v tujini
Opcije pogovorov in sporočil za tujino
Podatkovne opcije za tujino
Opciji Balkan
Komunikator
Količinski popust za več paketnih prenosov podatkov
Pošlji SMS
Klicni prenos podatkov
Družinska vez
Fiksne opcije za klice v tujino
Mobilno glasovanje
SMS-gostovanje
SMS-kopija in SMS-posredovanje
Neomejeni pogovori v mobilno omrežje Telekoma Slovenije
Zapora za klice
Prikaz številke
Prenos dobroimetja med predplačniškimi računi
Čakajoči klic
Konferenčna zveza
Klic na donacijske številke 090
E-certifikat
Integral
Gostovanje Mobi
Avtotelefon
BlackBerry
Podaljšanje veljavnosti računa Mobi brez polnitve
Dodatne opcije za paketa Penzion Plus in Penzion 100
Glasovna postaja
Pogovori v druga omrežja
MMS
Moje tri številke
Zavarovanje naprav
Zadržanje zveze
Paketni prenos podatkov
Žepnina Mobi
M:Rokovnik
Monitor Alarm
Preusmeritev klica
Monitor
SMS-zgrešeni klici
Večerni in vikend pogovori
Posebne številke