​​​​​​  

Izberite mobilni paket, ki ustreza vašim navadam in potrebam.

Paketa Enostavni vključujeta enote storitev, ki jih lahko po svoje porabite za klice, sporočila in prenos podatkov, paketa Brezskrbni pa vključujeta neomejene klice in sporočila ter toliko interneta, kot ga potrebujete.

Enostavni A

500 enot

minute v vsa slovenska omrežja, sporočila SMS/MMS, prenos podatkov1
Dokup dodatnih enot
  • 500 enot: 7 €
  • 1000 enot: 11 €
Skrij dodatne možnosti

Enostavni B

1000 enot

minute v vsa slovenska omrežja, sporočila SMS/MMS, prenos podatkov1
Dokup dodatnih enot
  • 500 enot: 7 €
  • 1000 enot: 11 €
Skrij dodatne možnosti

Brezskrbni B

neomejeno

minute v vsa slovenska omrežja, sporočila SMS/MMS

5 € za 10 GB

prenos podatkov po porabi:
ne več kot 5 € za 10 GB5
Dokup prenosa podatkov
  • 1 GB: 3 €
  • 5 GB: 5 €
  • 10 GB: 10 €
Skrij dodatne možnosti

 

Opombe

1Naročniško razmerje s paketom Brezskrbni A lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket z mesečno naročnino 20,95 EUR vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja in neomejene SMS-/MMS-e. Prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR/MB), vendar ne več kot 2 EUR na mesec. Za prenos podatkov pri paketu Brezskrbni velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Posebnih pogojih uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev. Za paket Brezskrbni se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (2 GB) hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedeni paket pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja in neomejeni SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo ​namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve. Ugodnost brezplačnega prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije velja ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega razmerja Brezskrbni A v obdobju od 15. 4. 2016 do 31. 12. 2016 in sicer z akcijskim nakupom naprave v skladu s pogoji akcijskega nakupa naprav in velja za obdobje vezave 24 mesecev ali 12 mesecev. Po izteku vezave se prenos podatkov zaračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR /MB), vendar ne več kot 2 EUR na mesec. Ugodnost brezplačnega prenosa podatkov se ukine tudi v primeru spremembe paketa in v primeru spremembe naročnika.

2Naročniško razmerje s paketom Brezskrbni B lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel, ki so zasebni ali poslovni uporabniki​. Paket z mesečno naročnino 20,95 EUR​ vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja in neomejene SMS-/MMS-e. Prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR/MB), vendar ne več kot 5 EUR na mesec. Za prenos podatkov pri paketu Brezskrbni B velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Posebnih pogojih uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev. Za paket Brezskrbni B se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (10 GB) hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedeni paket pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja in neomejeni SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve. ​

3Ugodnost 5 EUR popusta na mesečno naročnino velja za naročnike paketov Enostavni B, Brezskrbni B in Dogaja ob sklenitvi ali podaljšanju naročniškega razmerja v obdobju od 16. 11. 2016 do 31. 1. 2017. Naročniki, ki vežejo svoje naročniško razmerje za 24 mesecev z akcijskim nakupom naprave v skladu s Pogoji akcijskega nakupa naprav, dobijo 12 mesecev navedene ugodnosti, naročniki, ki se vežejo za 12 mesecev, pa dobijo 6 mesecev navedene ugodnosti. Navedeni popust se izključuje z vsemi popusti na mesečno naročnino, razen z ugodnostjo Poveži in prihrani ter ugodnostmi Penzion. Po izteku 12 oz. 6 mesecev se mesečna naročnina paketa zaračuna v skladu z veljavnim cenikom. Cene so v EUR z DDV. Več informacij o navedenih paketih in navedeni ugodnosti je na voljo v prodajnih ponudbah paketov.

4Poveži in Prihrani: Koriščenje ugodnosti Poveži in Prihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki spreminja naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje, kot izhajajo iz Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani za posamezno prodajno akcijo.

5Ugodnosti Penzion prinašajo 1 EUR popusta na mesečno naročnino izbranih mobilnih paketov, brezplačno priključno takso in brezplačno menjavo mobilnega paketa v mobilni paket Enostavni A, B, Brezskrbni A, B ali C ter 1 EUR popusta na pakete TopTrio A, B ali C. Ugodnosti Penzion se ne izključujejo z ugodnostjo Poveži in prihrani. Ugodnosti Penzion so na voljo zasebnim uporabnikom, ki so starejši od 60 let ali imajo status upokojenca. Ugodnosti lahko pridobijo tudi nezaposleni, ki izpolnjujejo starostni pogoj, pri čemer morajo ob sklenitvi razmerja predložiti poroštveno izjavo zaposlene osebe. Za pridobitev ugodnosti Penzion je treba predložiti naslednje dokumente oz. podatke: osebni dokument s sliko (na vpogled), davčno številko oz. kopijo davčnega kartončka, upokojenci še kopijo odločbe o upokojitvi ali pokojninskega odrezka (šifra 01 ali 09), ki ni starejši od treh mesecev, ali Kartico upokojenca (na vpogled), zaposlene osebe v starosti nad 60 let pa podatek o zaposlitvi. ​

Znižana mesečna naročnina paketa Enostavni A: 10,95 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta), 9,95 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Poveži in prihrani (2 EUR popusta), 8,95 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta) in ugodnostjo Poveži in prihrani (2 EUR popusta).

Znižana mesečna naročnina paketa Enostavni B: 14,95 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta), 12,95 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta) in ugodnostjo Poveži in prihrani (2 EUR popusta).

Znižana mesečna naročnina paketa Brezskrbni A: 18,95 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta), 16,95 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta) in ugodnostjo Poveži in prihrani (2 EUR popusta).

Znižana mesečna naročnina paketa Brezskrbni B: 18,95 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta), 16,95 EUR je cena z upoštevano ugodnostjo Penzion (1 EUR popusta) in ugodnostjo Poveži in prihrani (2 EUR popusta).

Paketi z vključeno mobilno telefonijo za več uporabnikov in več storitvami:

Vrhunska izkušnja mobilnega interneta 

Naročniški Mobilni internet

Zagotovite si mobilni dostop do interneta z izbranimi vključenimi količinami in hitrostjo podatkov v paketih z mesečno naročnino.

Naročniški Mobilni internet
Predplačniški Mobilni internet

Zakupite mobilni dostop do interneta le za toliko dni in tolikšno količino, kot jo potrebujete. Primerno za tujce in vse, ki potrebujete mobilni dostop samo začasno.

Predplačniški Mobilni internet
SIM2 – internet na dodatni SIM-kartici

1 telefonska številka – 2 SIM-kartici. Na enem naročniškem razmerju uporabljate 2 SIM-kartici, eno za mobitel, drugo za dostop do interneta.

Več o SIM 2
Splošni pogoji

*V promociji od 15.4 do 31.8 uporabniki pridobijo 2€ popusta, ki velja do 31. 12. 2017.

Pišite nam

Prosim izberite vrsto sporočila: