​​​
​​​​​​​​​​​​  

​Pripeljite prijatelja in prihranita oba!

Zagotovite si polovično mesečn​o naročnino brez vezave za kar 2 leti. Ugodnost, vredna objema, s paketi Brezskrbni in paketom Dogaja.​

Pripeljite novega uporabnika, izberita vsak svoj​ mobilni paket Brezskrbni A, B, C ali Dogaja in si za 2 leti oba zagoto​vita polovično mesečno naročnino. Akcijska ponudba velja do 30. 4. 2017.​

 

Ugodnost z izbranimi mobilnimi paketi velja za dva.1

 
Paket
Brezskrbni A
Brezskrbni B
Brezskrbni C
Dogaja
Mobilni klici in SMS-/MMS-i v Slovenijineomejenoneomejenoneomejeno po porabi, a ne več
kot 4 €/mesec
Prenos podatkov tudi v LTE/4G do 150/50 Mb/s po porabi, a ne več
kot 2 € za 2 GB
po porabi, a ne več
kot 5 € za 10 GB
30 GB10 GB
Mobilni klici in SMS-i v EU//neomejeno/
Prenos podatkov v EU//1 GB/
Mesečna naročnina
2095
1048
na mesec/osebo1
2095
1048
na mesec/osebo1
4195
2098
na mesec/osebo1
1795
898
na mesec/osebo1

Pridobitev kode

  • Do kode so upravičeni naročniki paketov Brezskrbni A, Brezskrbni B, Brezskrbni C in Dogaja.
  • Kodo pridobite s poslanim SMS-om s ključno besedo OBJEM KODA​ na 1918.
  • Vsak naročnik naštetih paketov lahko pridobi ENO kodo.
  • Kodo lahko pridobite do 30. 4​. 2017.

Vklop popusta​

  • Novi naročnik mobilne telefonije Telekoma Slovenije sklene naročniško razmerje z enim od omenjenih paketov (Brezskrbni A, Brezskrbni B, Brezskrbni C ali Dogaja).
  • Novi naročnik kodo pridobi od svojega prijatelja (prijatelj, znanec, sorodnik …).
  • Novi naročnik pošlje SMS s ključno besedo OBJEM XYZXYZ na 1918, kjer XYZXYZ pomeni kodo, ki jo je pridobil od svojega prijatelja (če ustreza vsem pogojem akcije, se popust aktivira novemu naročniku in naročniku, ki je posredoval kodo).
  • Oba naročnika prejmeta sistemsko obvestilo o samodejnem vklopu popusta.
  • Popust je mogoče aktivirati do 30. 4. 2017.
Pogoji

1Akcijska ponudba - 50 % popusta na mesečno naročnino velja za naročnike paketov Brezskrbni A, B, C in Dogaja, ki v akcijskem obdobju od 9. 2. do 30. 4. 2017 pridobijo novega naročnika paketa Brezskrbni A, B, C ali Dogaja. Kodo za popust lahko pridobijo tako, da pošljejo SMS s ključno besedo OBJEM KODA na 1918. V drugem koraku novi naročnik sklene naročniško razmerje z enim od omenjenih paketov, nato pa kodo, ki jo je prejel od obstoječega naročnika, v SMS-sporočilu s ključno besedo OBJEM XYXYXY (XYXYXY pomeni kodo) posreduje na številko 1918. Ob uspešno zaključenem drugem koraku in izpolnjenih pogojih akcije se popust na mesečno naročnino aktivira na obstoječem in novem naročniškem razmerju in velja 24 mesecev od dneva aktivacije. V primeru uspešne aktivacije popusta oba uporabnika prejmeta potrditveno SMS-obvestilo. Vezava ni pogoj za koriščenje ugodnosti.

2Naročniško razmerje s paketi Brezskrbni A, B in C lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Prenos podatkov se pri paketih Brezskrbni A in B obračuna po ceniku (0,01 EUR /MB), vendar ne več kot 2 EUR na mesec za 2 GB pri paketu Brezskrbni A oz. ne več kot 5 EUR na mesec za 10 GB pri paketu Brezskrbni B. Ob doseženem limitu prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se prenos podatkov onemogoči, uporabnik pa ima na voljo dodatne zakupe PPU. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Paket Brezskrbni C vključuje tudi opcijo EU-zakup z neomejenimi klici in SMS-i ter 1 GB prenosa podatkov v državah območja EU. Po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v državah območja EU se hitrost prenosa podatkov na vseh karticah SIM onemogoči. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Vključene k​oličine in mesečne naročnine paketov so razvidne iz tabele.

 

Pišite nam

Prosim izberite vrsto sporočila: