Prilagodite hitrost interneta svoji uporabi.

Redne cene paketov z nadgradnjo hitrosti

ADSLVDSLFTTH TopSolo TopTrio A TopTrio B TopTrio C Modri Modri plus
do 10M/1M vardo 10M/2M var10M/2M 29,95 € 35,95 €
do 20M/1M vardo 20M/2M var50M/20M 35,95 € 41,95 € 47,95 €
/do 30M/5M vardo 100M/20M 39,95 € 45,95 € 51,95 € 56,95 € 59,95 € 69,95 €
/do 40M/10M vardo 100M/40M 41,95 € 47,95 € 53,95 € 58,95 € 61,95 € 71,95 €
//do 200M/40M 43,95 € 49,95 € 55,95 € 60,95 € 63,95 € 73,95 €
//do 300M/40M 45,95 € 51,95 € 57,95 € 62,95 € 65,95 € 75,95 €
//do 1G/40M 59,95 € 65,95 € 71,95 € 76,95 € 79,95 € 89,95 €

V tabeli so navedene redne cene paketov brez upoštevanih popustov. Za več podrobnosti o akcijski ponudbi obiščite spletne strani posameznega paketa s klikom na ime paketa. Na dostopovnih tehnologijah ADSL, ADSL2+ in VDSL2, VDSL2b je maksimalna hitrost do uporabnika in od uporabnika odvisna od tehnične zmogljivosti linije. Hitrost fiksnega interneta je pogojena z uporabo storitev televizije in fiksne telefonije in dosega maksimalno hitrost do uporabnika ob tehničnih zmogljivosti povezave in ob uporabi zgolj storitve fiksni internet.