Prilagodite hitrost interneta svoji uporabi.

Redne cene paketov z nadgradnjo hitrosti

ADSLVDSLFTTH TopSolo TopTrio A TopTrio B TopTrio C Modri Modri plus
do 10/1 Mb/s vardo 10/2 Mb/s var10/2 Mb/s 29,95 € 37,95 €
do 20/1 Mb/s vardo 20/2 Mb/s var50/20 Mb/s 35,95 € 43,95 € 49,95 €
/do 30/5 Mb/s vardo 100/20 Mb/s 39,95 € 47,95 € 53,95 € 58,95 €62,95 €72,95 €
/do 40/10 Mb/s vardo 100/40 Mb/s 41,95 € 49,95 € 55,95 €60,95 € 64,95 € 74,95 €
//do 200/40 Mb/s 43,95 €51,95 € 57,95 € 62,95 € 66,95 € 76,95 €
//do 300/40 Mb/s 45,95 € 53,95 € 58,95 € 64,95 € 68,95 € 78,95 €
//do 1 Gb/s /40 Mb/s 59,95 € 67,95 € 73,95 € 78,95 €82,95 €82,95 €

V tabeli so navedene redne cene paketov brez upoštevanih popustov. Za več podrobnosti o akcijski ponudbi obiščite spletne strani posameznega paketa s klikom na ime paketa. Na dostopovnih tehnologijah ADSL, ADSL2+ in VDSL2, VDSL2b je maksimalna hitrost do uporabnika in od uporabnika odvisna od tehnične zmogljivosti linije. Hitrost fiksnega interneta je pogojena z uporabo storitev televizije in fiksne telefonije in dosega maksimalno hitrost do uporabnika ob tehničnih zmogljivosti povezave in ob uporabi zgolj storitve fiksni internet.