​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  
​​​

E-oskrba omogoča aktivno, bolj neodvisno ter varno bivanje na domu vsem, ki potrebujejo podporo pri samostojnem življenju v domačem okolju.

E-oskrba je inovativna in modularna rešitev, ki se enostavno in brez velikih vlaganj prilagaja potrebam uporabnika. Učinkovito podpira bivanje starejših, invalidov, bolnikov s kroničnimi boleznimi, bolnikov po težjih operativnih posegih in oseb z demenco pri samostojnejšem bivanju na njihovem domu. 24 ur na dan omogoča enostaven in hiter klic na pomoč v primeru padca ali nenadne slabosti ter organizacijo pomoči.

Svojcem omogoča:

 • stalen stik z uporabnikom in občutek varnosti
 • lažje usklajevanje dnevnih obveznosti
 • hitro obveščanje v primeru klica na pomoč in strokovno podporo usposobljenega osebja v asistenčnem centru
 • detekcijo dima (požarna varnost) in detekcijo izliva vode (poplavna varnost)
 • enostavno uporabo in montažo brez vrtanja in posebnih napeljav
 • hitro prilagoditev spremenjenim potrebam uporabnika z razširitvijo funkcionalnosti
 • uporabniško aplikacijo z grafičnim prikazom podatkov

Uporabniku omogoča:

 • varnost 24 ur na dan
 • samostojno in bolj neodvisno bivanje na svojem domu
 • pomoč, tudi kadar zaradi zdravstvenega stanja ne more sprožiti klica na pomoč

Naročite se na klic našega svetovalca

Inovativna in modularna rešitev

V stanovanju uporabnika je nameščena posebna oprema, ki omogoča hitro in enostavno proženje klica na pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovani enoti. Sodobna oprema zazna potrebo po pomoči tudi v primeru, ko uporabnik ne more pritisniti na gumb zaradi slabosti ali poškodbe. Pomoč organizira medicinsko osebje v asistenčnem centru in o tem obvesti svojce.

paket
 
 

Kako deluje E-oskrba?

shema

Storitev vključuje:
 • najem opreme (odvisno od vrste paketa),
 • SIM-kartico, ki omogoča dohodne in odhodne klice,
 • asistenčne storitve 24 ur na dan,
 • aplikacijo za spremljanje svojca,
 • vzdrževanje opreme,
 • tehnično pomoč.

Storitev je na razpolago v dveh paketih, ki se razlikujeta po opremi in funkcionalnosti.

 

 

 • Osnovni paket
 • Premium paket
Osnovni paket
Paket vključuje posebno varovalno enoto z gumbom za klic na pomoč, ki se namesti v stanovanje. S pritiskom na gumb se uporabnik prek mobilnega omrežja poveže z asistenčnim centrom, ki mu organizira ustrezno pomoč. V primeru aktiviranega klica na pomoč asistenčni center lahko vzpostavi kontakt z uporabnikom na daljavo, saj sta na varovalni enoti zvočnik in mikrofon. V primeru, da gre za nujna stanja, operater organizira pomoč prek ustrezne intervencijske službe (nujna medicinska pomoč, gasilci, policija ipd.). V asistenčnem centru so usposobljeni operaterji na razpolago 24 ur na dan in vse dni v letu. Klic na pomoč v asistenčni center lahko uporabnik sproži tudi z daljinskim prožilcem klica na pomoč, ki se uporablja kot zapestnica ali obesek. Daljinski prožilec je vodoodporen, tako da se ga lahko uporablja tudi med tuširanjem.
Oprema za delovanje potrebuje samo električno napajanje (220 V).
Uporabniku je na voljo tehnična pomoč in podpora Telekoma Slovenije ki spremlja delovanje opreme in jo tudi redno vzdržuje ter servisira, vključno z menjavo baterij.
Funkcionalnost osnovnega paketa lahko nadgradite z dodatno opremo in s tem še dodatno povečate varnost.
Dodatna oprema

Detektor padca se lahko uporablja kot obesek ali zapestnica in je vodoodporen, tako da ga je mogoče uporabljati tudi med tuširanjem. Omogoča različne načine proženja klica na pomoč. Uporabnik lahko sproži klic na pomoč s pritiskom na gumb. Napredna tehnologija obeska pa tudi samodejno prepoznava padec in sproži klic na pomoč v asistenčni center ter svojcem. Detektor ima tudi števec korakov.Detektor dima se namesti v kuhinji ali drugem prostoru. Detektor samodejno sproži obvestilo asistenčnemu centru ter svojcem v primeru, da zazna nevarnost požara (dim). Z zvočnim opozorilom na to opozori tudi uporabnika.Detektor izliva vode se namesti v kopalnici ali kuhinji. Detektor samodejno sproži obvestilo asistenčnemu centru ter svojcem v primeru, da zazna izliv vode. Z zvočnim opozorilom na to opozori tudi uporabnika.

Povlečno stikalo se namesti v kopalnico. Uporabniku omogoča, da sproži klic na pomoč z vrvico. V primeru aktiviranega klica na pomoč asistenčni center lahko vzpostavi kontakt z uporabnikom na daljavo, saj sta na stikalu zvočnik in mikrofon.Cenik

Osnovni paket
Mesečna naročnina24,40 €
Montaža61,00 €


Dodatna opremaMesečna naročnina
Daljinski prožilec0,85 €
Detektor padca2,07 €
Detektor dima1,53 €
Detektor izliva vode0,98 €
Povlečno stikalo z razširitvijo govorne komunikacije 2,38 €
Premium paket
Paket vključuje sodobno senzorsko opremo in varovalno enoto z gumbom za klic na pomoč, ki se namestita v stanovanju. V primeru, da uporabnik potrebuje pomoč, se s pritiskom na gumb na varovalni enoti poveže z asistenčnim centrom, ki mu organizira ustrezno pomoč in obvesti svojce. Senzorska oprema pa omogoča, da se v asistenčnem centru in pri svojcih sproži obvestilo tudi v primeru, ko uporabnik potrebuje pomoč in ne more sam sprožiti klica na pomoč s pritiskom na gumb. To je še posebej pomembno v primerih nenadne slabosti, nezavesti ali padca uporabnika. V primeru aktiviranega klica na pomoč asistenčni center lahko vzpostavi kontakt z uporabnikom na daljavo, saj sta na varovalni enoti zvočnik in mikrofon. V primeru, da gre za nujna stanja, operater organizira pomoč prek ustrezne intervencijske službe (nujna medicinska pomoč, gasilci, policija ipd.). V asistenčnem centru so usposobljeni operaterji na razpolago 24 ur na dan in vse dni v letu. Klic na pomoč v asistenčni center lahko uporabnik sproži tudi prek zapestnice ali obeska. Oba sta vodoodporna, tako da ju lahko uporablja tudi med tuširanjem. Oprema za delovanje potrebuje samo električno napajanje (220 V). Uporabniku je na voljo tehnična pomoč in podpora Telekoma Slovenije ki spremlja delovanje opreme in jo tudi redno vzdržuje ter servisira, vključno z menjavo baterij.
Dodatna oprema

Detektor padca se lahko uporablja kot obesek ali zapestnica in je vodoodporen, tako da ga je mogoče uporabljati tudi med tuširanjem. Omogoča različne načine proženja klica na pomoč. Uporabnik lahko sproži klic na pomoč s pritiskom na gumb. Napredna tehnologija obeska pa tudi samodejno prepoznava padec in sproži klic na pomoč v asistenčni center ter svojcem. Detektor ima tudi števec korakov.

Senzor gibanja spremlja gibanje uporabnika in opravlja iste funkcije kot senzorji, vključeni v Premium paket. Dodatni senzorji se uporabljajo kot nadgradnja Premium paketa v primeru večjih bivalnih enot.

Magnetni senzor spremlja odpiranje in zapiranje vrat ter opravlja iste funkcije kot senzorji, vključeni v Premium paket. Dodatni senzorji se uporabljajo kot nadgradnja Premium paketa v primeru večjih bivalnih enot ali potrebe po spremljanju dodatnih vhodov v bivališče.

Detektor dima se namesti v kuhinji ali drugem prostoru. Detektor samodejno sproži obvestilo asistenčnemu centru ter svojcem v primeru, da zazna nevarnost požara (dim). Z zvočnim opozorilom na to opozori tudi uporabnika.Detektor izliva vode se namesti v kopalnici ali kuhinji. Detektor samodejno sproži obvestilo asistenčnemu centru ter svojcem v primeru, da zazna izliv vode. Z zvočnim opozorilom na to opozori tudi uporabnika.

Povlečno stikalo se namesti v kopalnico. Uporabniku omogoča, da sproži klic na pomoč z vrvico. V primeru aktiviranega klica na pomoč asistenčni center lahko vzpostavi kontakt z uporabnikom na daljavo, saj sta na stikalu zvočnik in mikrofon.

Na senzorju, ki spremlja gibanje uporabnika in opravlja iste funkcije kot senzorji, vključeni v Premium paket, je nizkoresolucijska kamera, ki omogoča, da v primeru aktiviranega klica na pomoč svojci preverijo, ali je z uporabnikom vse v redu.

Leče za domače živali se namestijo na senzorje gibanja v primeru, ko ima uporabnik hišnega ljubljenčka. S tem se namreč prepreči proženje napačnih klicev na pomoč.

Optični limitator se namesti na senzor gibanja, ko je potrebno omejiti območje zaznavanja (npr. stranišče in kopalnica v istem prostoru) zaradi bolj zanesljivega zaznavanja posameznih aktivnosti.Cenik

Premium paket
Mesečna naročnina36,60 €
Montaža61,00 €


Dodatna oprema Mesečna naročnina v EUR z DDV
Daljinski prožilec0,85 €
Detektor padca2,07 €
Senzor gibanja1,10 €
Magnetni senzor0,98 €
Detektor dima1,53 €
Detektor izliva vode0,98 €
Povlečno stikalo z razširitvijo govorne komunikacije 2,38 €
Osnovni pojmi

Storitev E-oskrba je socialnovarstvena storitev socialnega servisa – celodnevna povezava prek osebnega telefonskega alarma, ki je regulirana in nadzorovana s strani pristojnega ministrstva. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS je dne 27. 2. 2017 Telekomu Slovenije izdalo dovoljenje za izvajanje socialnovarstvene storitve socialnega servisa – varovanje na daljavo.
Skladno z veljavnimi predpisi mora imeti uporabnik oskrbovanega stanovanja ves čas trajanja najema sklenjeno pogodbo/dogovor o izvajanju storitve 24-urnega varovanja na daljavo z enim izmed izvajalcev, ki ima dovoljenje za izvajanje te dejavnosti.
Osnovni namen storitve E-oskrbe je izboljšati dostopnost socialnovarstvenega servisa za pomoč na daljavo v Sloveniji, ki bo ljudem z zmanjšanimi zmožnostmi, predvsem pa starejšim, kronično in akutno bolnim ali invalidnim osebam ter njihovim skrbnikom predstavljala dodatno pomoč v prizadevanjih, da bi čim dlje kakovostno in samostojno ostajali v domačem okolju. Končni cilj je povezati deležnike v sistemu zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe v sistem integriranega zdravstva in oskrbe ter tako uporabnikom zagotoviti celovito oskrbo na daljavo. Razvoj na področju biosenzorjev in komunikacijske tehnologije omogoča oblikovanje naprednih ter stroškovno učinkovitih rešitev spremljanja našega zdravja. Zagotavlja izboljšanje ravni oskrbe in kakovosti življenja za paciente ter pospešitev premika zdravstvene oskrbe iz bolnišnic v skupnost.


Asistenčne storitve izvaja pogodbeni partner, podjetje Doktor 24 d.o.o., ki ima vsa dovoljenja za izvajanje asistenčnih storitev s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS.
Doktor 24 d.o.o. ima dolgoletne izkušnje z izvajanjem asistenčnih storitev, saj je leta 2011 prevzel izvajanje t. i. rdečega gumba. Skupaj s Telekomom Slovenije je oblikoval prenovljeno rešitev Teleoskrba, v sklopu katere so v ponudbi tri storitve: SOS Zdravnik, ki omogoča 24-urno možnost posvetovanja z zdravnikom, SOS Doma in SOS Mobilni.
V asistenčnem centru so zaposleni usposobljeni in izkušeni asistenti, ki imajo bogate izkušnje z uspešno organizacijo pomoči v težkih trenutkih, kot so npr. padci, nenadne slabosti ipd. Doktor 24 je s svojim delom prepoznan tudi s strani nacionalnih organizacij, ki so zadolžene za organizacijo pomoči državljanom (npr. gasilci, postaje nujne medicinske pomoči itd.). Pri delu uporablja sodobno platformo, ki omogoča učinkovito in kakovostno obvladovanje klicev in organizacijo pomoči. Delo v asistenčnem centru poteka pod nadzorom in v sodelovanju z zdravstvenim osebjem. Podjetje Doktor 24 je aktivno na različnih področjih zdravstvenega in socialnega varstva. Aktivno sodeluje v mednarodnem projektu INLIFE, v okviru katerega se razvija pametna ura z detektorjem padcev. Na Planet TV ima Doktor 24 v sodelovanju s PZA svojo oddajo v živo, v kateri vsak petek gosti zdravnika specialista, ki odgovarja tudi na vprašanja gledalk in gledalcev. Enkrat mesečno izdaja revijo Doktor, ki je priložena Nedeljskemu dnevniku.Strokovni vodja je strokovno usposobljena oseba s področja socialnovarstvenih storitev, ki je vpisana v register in je bila imenovana v soglasju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS. Strokovni vodja opravlja nadzor nad izvajanjem storitve E-oskrbe in s tem skrbi za kakovostno zagotavljanje storitev skladno s predpisanimi standardi. Strokovni vodja se tudi aktivno vključuje v razvoj in nadgradnjo storitev ter sodeluje pri reševanju morebitnih pritožb naročnikov.
Strokovni vodja je mag. Bojana Mazil Šolinc.Pišite nam

Prosim izberite vrsto sporočila: