Rešitve in storitve znotraj panoge infrastruktura vključujejo podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo različnih virov energije, komunalna podjetja, podjetja, ki zagotavljajo infrastrukturo in storitve cestnega, železniškega, zračnega in pomorskega prometa.

 

Prednostne naloge navedenih podjetij so zagotavljanje kakovostnih energetskih, komunalnih in infrastrukturnih storitev, ki so učinkovite, konkurenčne in usmerjene k uporabnikom.

S smiselno umestitvijo rešitev IKT lahko podjetja učinkoviteje sledijo spreminjajočim se zahtevam trga, vzpostavijo nove poslovne modele in izvajajo svoje prednostne naloge.

Ponujamo vam širok nabor komunikacijskih in informacijskih storitev, ki jih optimalno integriramo z vašim poslovnim okoljem: celovite komunikacijske in informacijske rešitve, poglobljeno znanje o energetskih industrijskih procesih, obvladovanje velikih količin podatkov in fleksibilen poslovni model projektnega pristopa, upravljanih storitev in storitev v oblaku.

Storitve in rešitve za infrastrukturo vključujejo:

Mobilna storitvena platforma

​Rešitev, ki je namenjena oblikovanju in izvajanju terenskih poslovnih opravil z uporabo mobilnega računalništva.

PODROBNEJE

Upravljalno lokalno omrežje

Na lokaciji poskrbimo za namestitev, upravljanje in vzdrževanje aktivne LAN-opreme. Gre za najemni model, zato so stroški predvidljivi.

PODROBNEJE