Ponudba za ​več uporabnikov

Do pet mobilnih številk, ena naročnina

Združite več številk v eno naročnino in prihranite. Paket Brezskrbni C za več uporabnikov v eni mesečni naročnini vključuje neomejene pogovore, sporočila in 30 GB prenosa podatkov za 2, 3, 4 ali 5 mobilnih številk. Z ugodnostjo Poveži in prihrani si lahko naročnino še dodatno znižate.

Ponudbo še posebej priporočamo manjšim podjetjem.

 

Brezskrbni B2​Brezskrbni C1
Za dvaZa dva​ Za tri Za štiri Za pet
Minute v vsa slovenska omrežja neomejeno neomejeno
Sporočila SMS/MMS neomejeno neomejeno
Prenos podatkov
Prenos podatkovpo porabi, oz. največ 5 € na mesec, kar vključuje 20 GB3 6​0 GB
Mobilne storitve v državah območja EU (gostovanje) po porabiNeomejeni klici in sporočila ter 1 GB prenosa podatkov4
TViN Shramba S (5 GB) brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno brezplačno
SKUPNA MESEČNA NAROČNINA 33​90€​​​​ 5490 6785 8080 9375
ZNIŽANA SKUPNA MESEČNA NAROČNINA
3190z ugodnostjo Poveži in prihrani54890z ugodnostjo Poveži in prihrani5 6185z ugodnostjo Poveži in prihrani5 7480z ugodnostjo Poveži in prihrani5 8775z ugodnostjo Poveži in prihrani5
POŠLJI POVPRAŠEVANJE POŠLJI POVPRAŠEVANJE POŠLJI POVPRAŠEVANJE POŠLJI POVPRAŠEVANJE POŠLJI POVPRAŠEVANJE
Opombe

1Naročniško razmerje s paketom Brezskrbni C z do 4 dodatnimi naročniškimi razmerji Druga številka - Brezskrbni lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so poslovni uporabniki. Naročniško razmerje Druga številka - Brezskrbni je dodatno podrejeno naročniško razmerje. Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja paketa Brezskrbni C. Ob vklopu vsakega podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni se nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini v višini 12,95 EUR na mesec. Mesečna naročnina paketa Brezskrbni C znaša 41,95 EUR oz. 35,95 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani. Vključene količine storitev in mesečna naročnina navedenih paketov za več uporabnikov so razvidne iz tabele.

2Naročniško razmerje s paketom Brezskrbni B lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki mobilnih storitev, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket z mesečno naročnino 20,95 EUR vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja in neomejene SMS-/MMS-e. Prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,02 EUR/MB), vendar ne več kot 5 EUR na mesec. Pri navedenem paketu je nastavljen limit prenosa podatkov s privzeto vrednostjo na 20 GB (2048​0 MB). Ob doseženem limitu prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se prenos podatkov onemogoči. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Naročniško razmerje Druga številka - Brezskrbni je dodatno podrejeno naročniško razmerje. Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja paketa Brezskrbni B. Ob vklopu vsakega podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni se nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini v višini 12,95 EUR na mesec. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe iz obstoječega mobilnega naročniškega paketa v navedeni paket pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja in neomejeni SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.​

3Prenos podatkov se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,02​ EUR/MB), vendar ne več kot 5 EUR na mesec, ki se zaračuna le enkrat in velja za obe naročniški razmerji. Pri navedenem paketu je nastavljen limit prenosa podatkov s privzeto vrednostjo na 10 GB (10240 MB). Ob doseženem limitu prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se prenos podatkov onemogoči. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije.

4Opcija EU-zakup vsebuje neomejene dohodne, odhodne klice in SMS v tujini, in sicer EU območju, ter 1 GB prenosa podatkov. Po porabi vključenih količin, namenjenim za prenos podatkov, se prenos podatkov v državah EU območja ustavi.

5Poveži in Prihrani: Koriščenje ugodnosti Poveži in Prihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki spreminja naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje, kot izhajajo iz Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani za posamezno prodajno akcijo.

​​

Preberite si več o paketih Brezskrbni B, Brezskrbni C in Druga številka. ​