Avtotelefon
BlackBerry Poslovni
Blokada dohodnih klicev
Družinska vez
Fiksne opcije za klice v tujino
HR-internet
Integral Poslovni
Internet LTE/4G
Internet na mobitelu
Klicni prenos podatkov
Komunikator
Konferenčna zveza
Ločeni račun
MMS
Mobilne klicne opcije za klice v tujino
Najem mobitela
Najem satelitskih mobitelov
Neomejeni pogovori v mobilno omrežje Telekoma Slovenije
Opcija 100
Opcije pogovorov in sporočil za tujino
Opciji 500 ali 1000 enot za paketa Enostavni A in B
Opciji Balkan
Paketni prenos podatkov
Podatkovne opcije za tujino
Podjetniški bonus
Pogovori v druga omrežja
Poslovna Uvertura
Poslovni prenos podatkov
Poslovni web poštar
Pošlji SMS
Preusmeritev klica
Prikaz številke
SMS-/MMS-paketi za naročnike
SMS-kopija in SMS-posredovanje
SMS-zgrešeni klici
Telefonski predal
Telekonferenca
Večerni in vikend pogovori
Videotelefonija
Zadržanje zveze
Zakupi za EU
Zapora za klice
Čakajoči klic