​​​​​​​  

Paketi Brezskrbni​

Za brezskrbno komunikacijo in prilagojeno uporabo interneta izberite enega od mobilnih paketov Brezskrbni. Neomejeno kličite in pošiljajte sporočila, internet pa plačajte po porabi, a največ 2 oz. 5 EUR na mesec​, kar vključuje 2 oz. 10 GB.

sticker
Pripeljite prijatelja in prihranita oba!

Pripeljite novega uporabnika, izberita vsak svoj​ mobilni paket Brezskrbni A, B, C ali Dogaja in si za 2 leti oba zagoto​vita polovično mesečno naročnino. Akcijska ponudba velja do 31. 3. 2017.

Ugodnost z izbranimi mobilnimi paketi velja za dva.5

Več o akciji

​​


Brezskrbni A

neomejeno

minute v vsa slovenska omrežja, sporočila SMS/MMS

2 € za 2 GB1

prenos podatkov po porabi:
ne več kot 2 € za 2 GB​
Dokup prenosa podatkov
  • 1 GB: 3 €
  • 5 GB: 5 €
  • 10 GB: 10 €
Skrij dodatne možnosti

ZA DVA!
Brezskrbni B

neomejeno

minute v vsa slovenska omrežja, sporočila SMS/MMS

5 € za 10 GB2

prenos podatkov po porabi:
ne več kot 5 € za 10 GB

Dokup prenosa podatkov
  • 1 GB: 3 €
  • 5 GB: 5 €
  • 10 GB: 10 €
Skrij dodatne možnosti

ZA PET!
Brezskrbni C

neomejeno

minute v vsa slovenska omrežja, sporočila SMS/MMS

30 GB3

prenosa podatkov v Sloveniji

EU-zakup

neomejene minute in sporočila SMS ter 1 GB prenosa podatkov v državah območja EU
Dokup prenosa podatkov
  • 1 GB: 3 €
  • 5 GB: 5 €
  • 10 GB: 10 €
Skrij dodatne možnosti
Pogoji

1Naročniško razmerje s paketom Brezskrbni A lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket z mesečno naročnino 20,95 EUR vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja in neomejene SMS-/MMS-e. Prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR/MB), vendar ne več kot 2 EUR na mesec. Za prenos podatkov pri paketu Brezskrbni velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Posebnih pogojih uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev. Za paket Brezskrbni se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (2 GB) hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedeni paket pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja in neomejeni SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve.​

2Naročniško razmerje s paketom Brezskrbni B lahko sklenejo novi ali obstoječi naročniki storitev Mobitel, ki so zasebni ali poslovni uporabniki. Paket z mesečno naročnino 20,95 EUR vključuje neomejene pogovore v vsa slovenska omrežja in neomejene SMS-/MMS-e. Prenos podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije se naročnikom obračuna po ceniku navedenega paketa (0,01 EUR/MB), vendar ne več kot 5 EUR na mesec. Za prenos podatkov pri paketu Brezskrbni B velja princip pravične uporabe storitev prenosa podatkov, kot je opredeljeno v Posebnih pogojih uporabe mobilnih elektronskih komunikacijskih storitev. Za paket Brezskrbni B se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (10 GB) hitrost prenosa podatkov omeji na 64 kb/s v smeri k uporabniku in 64 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajna hitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Navedene količine in cene veljajo za storitve, opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. S sklenitvijo novega naročniškega razmerja se naročnikom zaračuna priključna taksa v višini 12,07 EUR, v primeru spremembe obstoječega naročniškega paketa za storitve Mobitel v navedeni paket pa se zaračuna enkratni znesek v višini 20 EUR. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja in neomejeni SMS-/MMS-i so namenjeni običajni uporabi storitve. Uporaba storitve, ki bi kakorkoli škodovala omrežju Telekoma Slovenije, ni dovoljena. Med kršitve sodijo namerna preobremenitev omrežja, onemogočanje normalne uporabe omrežja drugim uporabnikom, uporaba storitve v komercialne namene, preprodaja storitve tretjim osebam, uporaba storitve s sistemi za samodejno klicanje oz. pošiljanje SMS-/MMS-ov brez človekovega posredovanja ipd. V primeru, da Telekom Slovenije oceni, da je naročnikova uporaba storitve v nasprotju s temi pogoji, si pridržuje pravico naročnika opozoriti in/ali mu onemogočiti uporabo storitve. Za več informacij o ponudbi, obračunskem intervalu in ceniku drugih storitev obiščite ​www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 oz. 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

3​Paket Brezskrbni C z mesečno naročnino 41,95 EUR, oz. 35,95 EUR z ugodnostjo Poveži in prihrani, vključuje neomejene pogovore ter neomejene SMS-/MMS-e v vsa slovenska omrežja, 30 GB paketnega prenosa podatkov(velja za storitve opravljene v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije), ter opcijo EU zakup. Naročniško razmerje Druga številka – Brezskrbni je dodatno podrejeno naročniško razmerje, ki ga lahko sklenejo naročniki paketaBrezskrbni C. Naročnik paketa Brezskrbni C lahko sklene do največ štiri razmerja Druga številka - Brezskrbni in eno razmerje SIM 2 - Brezplačno. Z vklopom podrejenega naročniškega razmerja Druga številka – Brezskrbni ali SIM 2 – Brezplačno prejmejo naročniki dodatno kartico SIM, ki uporablja zakupljene količine nosilnega naročniškega razmerja paketa Brezskrbni C. Ob vklopu podrejenega naročniškega razmerja Druga številka - Brezskrbni se nosilnemu naročniškemu razmerju zaračuna dodatek k mesečni naročnini v višini 12,95 EUR. Za paket Brezskrbni C in Druga številka – Brezskrbni, ter SIM 2 – Brezplačno, se po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v mobilnem omrežju Telekoma Slovenije (30 GB), na vseh SIM karticah, hitrost prenosa podatkov omeji na 0 kb/s v smeri k uporabniku in 0 kb/s v smeri od uporabnika. Po preseženi vključeni količini prenosa podatkov v državah območja EU (1 GB) se hitrost prenosa podatkov omeji na 0 kb/s v smeri k uporabniku in 0 kb/s v smeri od uporabnika. Z naslednjim obračunskim obdobjem se ponovno vzpostavi običajnahitrost prenosa podatkov, kot jo zagotavlja Telekom Slovenije. Količine veljajo v okviru enega obračunskega obdobja. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Ponudba velja od 1. 9. 2016. Cene so v EUR z DDV. Neomejeni pogovori v vsa slovenska omrežja in neomejena sporočila SMS/MMS so namenjena običajni uporabi storitve.

4Poveži in Prihrani: Koriščenje ugodnosti Poveži in Prihrani v primeru skupnega računa je možno pod pogoji vsakokrat veljavne Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani, ki je na voljo na spletnih in prodajnih mestih Telekoma Slovenije. Naročniku, ki spreminja naročniško razmerje, predlagamo, da preveri, ali s takšno spremembo še vedno izpolnjuje pogoje, kot izhajajo iz Prodajne ponudbe Poveži in Prihrani za posamezno prodajno akcijo.​

5Akcijska ponudba - 50 % popusta na mesečno naročnino velja za naročnike paketov Brezskrbni A, B, C in Dogaja, ki v akcijskem obdobju od 9. 2. do 31. 3. 2017 pridobijo novega naročnika paketa Brezskrbni A, B, C ali Dogaja. Kodo za popust lahko pridobijo tako, da pošljejo SMS s ključno besedo OBJEM KODA na 1918. V drugem koraku novi naročnik sklene naročniško razmerje z enim od omenjenih paketov, nato pa kodo, ki jo je prejel od obstoječega naročnika, v SMS-sporočilu s ključno besedo OBJEM XYXYXY (XYXYXY pomeni kodo) posreduje na številko 1918. Ob uspešno zaključenem drugem koraku in izpolnjenih pogojih akcije se popust na mesečno naročnino aktivira na obstoječem in novem naročniškem razmerju in velja 24 mesecev od dneva aktivacije. V primeru uspešne aktivacije popusta oba uporabnika prejmeta potrditveno SMS-obvestilo. Vezava ni pogoj za koriščenje ugodnosti.​

​​​