Telekom Slovenije, d.d., kot udeleženec na trgu električne energije, skladno s prvim odstavkom 4. člena uredbe REMIT (Uredba EU št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktober 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga), na tem mestu objavlja notranje informacije.

Pojasnilo: Obveznost objave notranjih informacij izhaja iz 4. člena Uredbe št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga. Skladno s tem mora Telekom Slovenije, d.d., objaviti notranje informacije, če lahko le-te vplivajo na ceno ali tvorijo podlago za odločitve udeležencev na trgu električne energije, da se vključijo v transakcije z veleprodajnimi energetskimi proizvodi.